Gå til hoved indhold

Relationsforløb

Relationsforløbet er et individuelt forløb for borgere, der har brug for en særlig håndholdt indsats til at håndtere hverdagen, før de er klar til at komme i fx et afklaringsforløb eller i uddannelse.

Målet er at gøre borgeren klar til en beskæftigelsesrettet indsats

I et relationsforløb hjælper vi borgeren med at fjerne de barrierer, der forhindrer ham eller hende i at kunne få en egentlig beskæftigelsesrettet eller uddannelsesrettet indsats.

Vi kan fx hjælpe med at få borgeren til at turde gå uden for sin bolig, sikre at borgeren passer sin behandling, sikre at borgeren får styr på sin økonomi eller hjælpe med at skabe strategier, der kan flytte borgeren fra den situation, han eller hun er i nu.

Tryg og tillidsfuld relation er fundamentet

Vores udgangspunkt er at skabe en stabil, tryg og tillidsfuld relation til borgeren. Vi arbejder motiverende, har en anerkendende tilgang og møder borgeren, hvor han eller hun er i sit liv.

Vi arbejder blandt andet ud fra den kognitive og metakognitive tilgang og kan tilbyde narrative samtaler. Derudover har vi en specialiseret viden og særlige redskaber til at arbejde med eventuelle misbrugs- og psykiatriske problemstillinger hos borgeren.

Håndholdt forløb

Forløbet er altid håndholdt og tilrettelagt ud fra borgerens behov og situation. Borgeren samarbejder med to faste job- og afklaringskonsulent hos os gennem hele forløbet, som støtter og vejleder og arbejder på at bygge bro til et videre afklaringsforløb.

Helhedsorienteret indsats

Som konsulenter koordinerer og samarbejder vi med sagsbehandler, psykiater, psykolog, klubtilbud, pårørende og andre relevante i borgerens netværk for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Vi udarbejder skriftlige statusser på borgeren og giver løbende tilbagemeldinger til sagsbehandler.