Gå til hoved indhold

Hvem kan vi hjælpe?

Målgruppen for alle vores forløb er mennesker fra 18 år og opefter, som har brug for en særlig indsats til at få afklaret og udviklet deres arbejdsevne eller til at komme videre i livet.

Målgruppen for et forløb i Nextjob er borgere med særlige behov, som kan hænge sammen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Mere specifikt har vi speciale i at afklare, udvikle og støtte mennesker med:

  • Psykiske funktionsnedsættelser som intellektuelle og kognitive forstyrrelser, herunder hjerneskade, udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og autismespektrum, udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder
  • Sindslidelser som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og stressbelastning
  • Sociale problemer som omsorgssvigt, social isolation, misbrug og selvskadende adfærd
  • Fysiske funktionsnedsættelser som hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse.

Borgerne modtager typisk uddannelsesstøtte, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse, ressourceforløbsydelse, sygedagpenge eller revalidering.