Gå til hoved indhold

Afklarings- og udviklingsforløb

Vi afklarer (eller re-afklarer) og udvikler arbejdsevnen hos borgere, som har svært ved at opnå tilknytning til arbejdsmarkedet. Målet er at afklare borgerens fremtidige forsørgelsesgrundlag.

Målet er at afklare og udvikle borgerens arbejdsevne

I afklarings- og udviklingsforløbet vurderer vi borgerens personlige, faglige og sociale ressourcer og arbejder med at udvikle borgerens arbejdsevne. Det sker gennem samtaler, relationsarbejde og virksomhedspraktikker.

Målet er at vurdere, eller revurdere, om borgeren kan modnes til uddannelse eller skal indstilles til fleksjob, førtidspension, et ressourceforløb eller en anden indsats.

Praktik på arbejdsmarkedet 

Som en væsentlig del af afklarings- og udviklingsforløbet skal borgeren i praktik. Borgeren har altid medindflydelse på, hvor praktikken skal være.

Inspirerede af IPS-metoden

Vi er inspirerede af IPS-metoden; Individual Placement and Support. Det betyder, at vi som udgangspunkt altid arbejder på at få borgeren i praktik på det ordinære arbejdsmarked hurtigst muligt frem for, at han eller hun først skal trænes på fx et beskyttet værksted. Når først borgeren er ude på arbejdsmarkedet, sætter vi ind med den støtte og træning, som borgeren har brug for i sin konkrete praktik.

Vi finder praktiksted i samarbejde med borgeren, tager med ud og taler med arbejdsgiver og er løbende på praktikbesøg under praktikken.

Hybridpraktikforløb

For at motivere og fastholde borgen i virksomhedspraktikken kan vi evt. tilbyde et hybridpraktikforløb, hvor borgeren får løn for de opgaver, han eller hun reelt løser i praktikken. 
Læs mere om hybridpraktikforløb her 

Fast støtte under praktikken

Har borgeren brug for fast støtte i sin praktik, samarbejder vi med REMA 1000, hvor borgeren kan arbejde to gange om ugen sammen med en jobcoach.

Praktik i støttede rammer 

Er borgeren slet ikke klar til at komme i praktik på arbejdsmarkedet, kan vi tilbyde praktikforløb i vores interne virksomheder, svarende til beskyttet beskæftigelse, hvor der er pædagogisk personale fast tilknyttet.
Læs mere om vores små virksomheder

Vi har også vores eget lille montageværksted to gange om ugen. Her kan borgeren øve basale færdigheder som fx at møde til tiden, løse arbejdsopgaver, tage offentlig transport og at være sammen med andre. Samtidig kan vi som konsulenter lære borgeren bedre at kende og observere, hvordan borgeren klarer sig i forskellige situationer.

Håndholdt og skræddersyet forløb

Afklarings- og udviklingsforløbet er håndholdt og bliver altid skræddersyet til den enkelte borger på baggrund af borgerens situation og sagsbehandlerens ønsker og behov.

Borgeren samarbejder med to faste konsulenter hos os, der fungerer som støtte og vejledere gennem hele forløbet. Vi holder tæt kontakt til borgeren for at sikre, at han eller hun trives og kan gennemføre forløbet.

Tæt og tillidsfuld relation er fundamentet for vores arbejde

Respekt, forståelse og stærke relationer er nøgleordene for vores arbejde. Derfor består første del af et forløb altid af individuelle samtaler med borgeren for at skabe en tæt og tillidsfuld relation til hinanden.

Vi koordinerer og samarbejder med alle relevante i borgerens netværk for at skabe en helhedsorienteret indsats.

Udtalelser og dokumentation

Vi er løbende i dialog med borgerens sagsbehandler og tilbyder statusmøder efter behov. Når forløbet slutter, udarbejder vi en arbejdsevneudtalelse/vurdering og/eller en funktionsbeskrivelse af borgeren.