Gå til hoved indhold

Visitation til Nextjob

Vi samarbejder med kommuner i hele Region Hovedstaden. Prisen på vores forløb afhænger af det konkrete forløb og den enkelte borgers støttebehov.

Som jobcenter eller social myndighed kan du visitere borgere direkte til vores forløb. Der er løbende optag. Forløbets varighed afhænger af den enkelte borgers situation og behov.

Kontakt os for at aftale en visitationssamtale, pris eller for mere information om, hvad vi kan tilbyde.

Lovgrundlag

Afklaringsforløb, relationsforløb, fastholdelse i beskæftigelse, hybridpraktikforløb og formidling af fleksjob gives i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik (forrevalidering og revalidering) og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik).

Jobmatchforløb og formidling af job med løntilskud til førtidspensionister gives i henhold til Serviceloven.