Gå til hoved indhold

Vores metoder

Respekt, forståelse og ligeværdige relationer er nøgleordene for vores arbejde i Nextjob.

En helhedsorienteret indsats

Alle har potentiale

Vi tror på, at alle mennesker har potentialer, og vi ser det som vores fornemmeste opgave, i samarbejde med den enkelte borger, at få dem frem, sat i spil og udviklet. Til fordel for borgeren selv, arbejdsmarkedet og samfundet.

Håndholdte forløb

Vores forløb er altid håndholdte. Det betyder, at borgren samarbejder med en fast job- og afklaringskonsulent hos os, der vejleder og støtter borgeren tæt gennem hele forløbet. Vi skræddersyr forløbet og tilpasser løbende støtten til borgerens behov og situation.

Anerkendende og helhedsorienteret tilgang

Vi har en anerkendende og helhedsorienteret tilgang og fokuserer på borgerens ressourcer og muligheder. Målet er udvikling, uddannelse eller et job, som hænger tæt sammen med, at andre forhold som bolig, helbred og socialt netværk også er i orden. Derfor samarbejder vi ikke bare med borgeren selv, men også med pårørende, sagsbehandlere, hjemmevejledere og andre fagpersoner i borgerens netværk for at sikre en helhedsorienteret indsats.

Recovery og rehabiliterende indsats

Vi har en recovery-orienteret tilgang, idet borgerens egen forståelse af trivsel, ønsker og mål er det centrale i vores indsats.

Vores udgangspunkt er, at borgeren kan og vil arbejde med sig selv, og vi støtter borgeren aktivt, så han eller hun får mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi arbejder rehabiliterende ved, at vi arbejder målrettet og tidsbestemt mod et fælles mål, som er formuleret i samarbejde med borgeren, pårørende og fagfolk – altid med udgangspunkt i borgerens egen motivation og ønsker til at komme i uddannelse eller arbejde.

Inklusion på arbejdsmarkedet via IPS

I vores forløb arbejder vi efter IPS-metoden; Individual Placement and Support.

Vores udgangspunkt er, at borgeren skal ud på arbejdsmarkedet hurtigst muligt i stedet for først at skulle trænes på fx et beskyttet værksted. Når først borgeren er ude på arbejdsmarkedet, sætter vi ind med målrettet støtte og træning, som borgeren har brug for til netop dette arbejde. I samarbejde med borgeren og borgerens netværk er målet hurtigt at (gen)skabe tilknytning til arbejdsmarkedet.

Beskæftigelse i støttede rammer

Målet er altid, at borgeren kommer ud på arbejdsmarkedet. Men for nogle borgere, som har været isoleret fra arbejdsmarkedet længe, kan det være nødvendigt med en gradvis overgang til arbejdsmarkedet.

Her kan borgeren prøve kræfter med arbejdsopgaver og arbejdspladskultur i vores egne små virksomheder. Vores virksomheder har jobcoaches fast tilknyttet, der kan give den nødvendige faglige og pædagogiske støtte.

Læs mere om vores egne virksomheder og støttet beskæftigelse her