Visitation

Vi samarbejder med kommuner i hele Region Hovedstaden. Prisen på vores forløb er afhængig af tilbud og den enkelte borgers støttebehov. Kontakt os for mere information.
Læs om visitation til vores forskellige tilbud nedenfor.

Visitation til afklaringsforløb, jobformidlingsforløb og indsatser i ressourceforløb

Jobcentre kan visitere borgere direkte til afklaringsforløb i Nextjob. Der er løbende optag. Forløbets varighed afhænger af den enkelte borgers situation og ressourcer.
Kontakt os for at aftale en visitationssamtale, pris eller for mere information om, hvad vi kan tilbyde. 

Lovgrundlag

Tilbuddet gives i henhold til Lov om Aktiv Socialpolitik (forrevalidering og revalidering) og Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats (vejledning og opkvalificering samt virksomhedspraktik).

Kontakt

Job- og afklaringskonsulent Anne Mette Reumert, tlf.: 20 28 63 28, mail: amre@gentofte.dk eller job- og afklaringskonsulent Anny Søndergaard, tlf.: 20 35 77 51, mail: ansd@gentofte.dk 

Visitation til STU

STU'en optager elever året rundt. Den unges UU-vejleder indstiller den unge til hans eller hendes hjemmekommune, som forestår visitationen.
Eleven får undervisning alle hverdage fra kl. 9.00-14.00. Derudover er der inkluderet to ture om året med en eller flere overnatninger, hvoraf én er en studietur til udlandet.

Lovgrundlag

STU'en gives i henhold til Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov; Lov nr. 564 af 06/06/2007.
Klubtilbuddet gives i henhold til Servicelovens § 104.

Mere information

Kontakt os for mere information om optag, priser og uddannelsens indhold.

Kontakt

Speciallærer og administrativ koordinator Lotte Dahl Dybbro, tlf.: 51 41 93 53 eller mail: lody@gentofte.dk

Visitation til beskæftigelsestilbud

Kommuner kan visitere borgere direkte til Café Nema, iGenbrug, Gartnerteamet og Pedelteamet. Der er løbende optag. 

Lovgrundlag

Tilbuddet gives i henhold til servicelovens § 103. Prisen afhænger af borgerens støttebehov og bliver beregnet ud fra servicelovens § 103. Der er altid mulighed for, at en borger kan komme gratis i praktik i en uge for at se, om tilbuddet er det rette sted. 

Beskæftigelse i én af vores beskæftigelsestilbud kan også indgå som en del af et ressourceforløb. Vi fastsætter formål, delmål og indsatsmål for forløbet i samarbejde med jer som jobcenter og leverer løbende dokumentation efter jeres ønsker.
Kontakt os for mere information og priser. 

Kontakt

Se kontaktinfo hos Café Nema her
Se kontaktinfo hos iGenbrug her
Se kontaktinfo hos Gartnerteamet her
Se kontakt info hos Pedelteamet her