Målgruppe

Målgruppen for iGenbrug er borgere med særlige behov, herunder unge og voksne med psykisk sårbarhed. 

Målgruppen for beskæftigelse i iGenbrug er både mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sociale problematikker og psykisk sårbarhed. 

Kendetegnende for målgruppen er, at de har en arbejdsevne, der kan bruges på det ordinære arbejdsmarked. Men de har brug for længerevarende oplæring og støtte for at kunne varetage et individuelt job på arbejdsmarkedet.

Det er typisk borgere, som har ingen eller begrænset erfaring med arbejdsmarkedet. Det kan også være borgere, som har været væk fra arbejdsmarkedet i en længere periode, og som har brug for støtte og tæt opfølgning for at kunne udvikle sig.

Nextjobs logo