Arbejdsopgaver

iGenbrug er en rummelig arbejdsplads med en bred vifte af jobfunktioner.

Vi afprøver, vurderer og udvikler borgerens arbejdsevne og arbejdsmarkedsparathed inden for forskellige arbejdsområder i iGenbrug som fx:

• Lettere kontorarbejde
• Kørsel/fragt af varer
• Butiksindretning
• Rengøring
• Sortering af varer
• Istandsættelse af varer
• Prissætning af varer
• Kundebetjening
• Modtagelse af varer i iGenbrugs hus på Gentofte Genbrugsstation.

Det hele sker med den nødvendige faglige og pædagogiske støtte i arbejdet fra jobcoaches. 

Nextjobs logo