iGenbrug

iGenbrug er et beskæftigelsestilbud til borgere med særlige behov om at blive opkvalificeret på arbejdsmarkedet med daglig støtte fra jobcoaches. 

Borger betjener kunde ved kassen

iGenbrug er en genbrugsbutik, som ligger på Stolpegårdsvej 24 i Gentofte. iGenbrug indsamler varer fra et hus på Gentofte Genbrugsstation, hvor borgere fra kommunen og andre kan aflevere brugte ting og sager. 

Udvikling i støttede rammer

Som menneske med særlige behov kan det være svært at honorere kravene og finde fodfæste på et tempofyldt arbejdsmarked. Formålet med iGenbrug er at skabe nogle rammer på arbejdsmarkedet, hvor mennesker med særlige behov i deres eget tempo og med den rette støtte og fleksibilitet kan udvikle deres arbejdsevne og gradvist få en større tilknytning til arbejdsmarkedet. 

Målet er at opkvalificere borgeren, fagligt, personligt og socialt, så han eller hun på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Recovery gennem beskæftigelse

Vi har en recovery-orienteret tilgang, idet borgerens egen forståelse af trivsel, ønsker og mål er det centrale i vores indsats. Vores udgangspunkt er, at borgeren kan og vil arbejde med sig selv, og vi støtter borgeren aktivt, så han eller hun får mulighed for at leve et selvstændigt og meningsfuldt liv. Vi arbejder rehabiliterende ved, at vi arbejder målrettet og tidsbestemt mod et fælles mål, som er formuleret i samarbejde med borgeren, pårørende og fagfolk – altid med udgangspunkt i borgerens egen motivation og ønsker til at komme i uddannelse eller arbejde.

Lovgrundlag

iGenbrug rummer både borgere indskrevet på en værkstedsplads i henhold til servicelovens § 103 (støttet beskæftigelse), der har brug for et længerevarende forløb, borgere i ressourceforløb og afklaringsforløb og borgere i fleksjob.

Nextjobs logo