Målgruppe

Målgruppen for Pedelteamet er borgere med særlige behov, herunder mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser, sociale problematikker og psykisk sårbarhed. 

Kendetegnende for målgruppen er, at de har en arbejdsevne, der kan bruges på det ordinære arbejdsmarked. Men de har brug for længerevarende oplæring og støtte for eventuelt at kunne varetage et individuelt job på arbejdsmarkedet.