Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne i pedelteamet spænder vidt, og ikke to dage ligner hinanden.

Billede af hånd, der rækker en skruetrækker

Pedelteamet har kontakt til mange forskellige mennesker, men har også mere skærmede opgaver, hvis der er behov for det.

Opgaverne er fx:
•  Reparationsopgaver
•  Vedligeholdelse af udendørsarealer som fx tag, parkeringsplads og grønne områder
•  Samling af møbler
•  Montering af hylder
•  Mindre elopgaver
•  Efterse toiletter og vandhaner
•  Opsætning og opfyldning af sæbedispensere
•  Græsslåning
•  Fejning
•  Kørselsopgaver
•  Vedligeholdelse af miljøplads
•  Oprydning indenfor og udenfor.

Jobcoaches

Det faglige personale i Pedelteamet består af jobcoaches, som giver borgerne den faglige og pædagogiske støtte i arbejdet, de har brug for til at udvikle sig og løse arbejdsopgaverne.