Pedelteamet

Pedelteamet er et beskæftigelsestilbud til borgere med særlige behov om at blive opkvalificeret på arbejdsmarkedet med daglig støtte fra jobcoaches.

Billede af medarbejder, der fejer parkeringsplads

Pedelteamet løser forskellige pedel- og serviceopgaver for hele Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC), som Nextjob er en del af. Læs mere om arbejdsopgaverne her

Målet med et forløb i Pedelteamet er, at borgeren opnår en bred vifte af kompetencer inden for pedel- og serviceområdet og får udviklet sin arbejdsevne. Derudover arbejder vi også med borgerens personlige kompetencer som fx hygiejne, personlig fremtoning og sprogbrug.

Lovgrundlag

Borgere kan være indskrevet på en værkstedsplads i henhold til servicelovens § 103 (støttet beskæftigelse) eller være i pedelteamet som en del af et ressourceforløb eller afklaringsforløb.