Priser og visitation

Prisen afhænger af borgerens støttebehov og bliver beregnet ud fra servicelovens § 103 (beskyttet/støttet beskæftigelse). Der er altid mulighed for, at en borger kan komme gratis i praktik i en uge for at se, om Gartnerteamet er det rette sted.Kontakt os for mere information, priser mv.

Se kontaktinfo i boksen til højre.

Ressourceforløb i Gartnerteamet

Beskæftigelse i Gartnerteamet kan også indgå som en del af et ressourceforløb. Formål, delmål og indsatsmål sætter vi i samarbejde med jer som jobcenter, og vi leverer løbende dokumentation på borgeren efter jeres ønsker. Kontakt os for mere information, priser mv. Se kontaktinfo i boksen til højre.

Visitation

Kommuner kan visitere direkte til Gartnerteamet. Der er løbende optag. En borger vil typisk blive indskrevet for et år ad gangen. Enkelte kan blive ansat i job med løntilskud, hvis vi vurderer, at de er klar til det. Kontakt os for mere information om beskæftigelse i Gartnerteamet.

Nextjobs logo

Kontakt

Arki Jytte Hansen
Jobcoach
Tlf.: 40 43 18 26
Mail: jhnn@gentofte.dk

Mathias Fischer Holm
Jobcoach
Tlf.: 20 35 72 06
Mail: tfm@gentofte.dk