Målgruppe

Målgruppen for Gartnerteamet er unge og voksne med udviklingshæmning eller indlæringsvanskeligheder.

Her er især tale om den gruppe af borgere, der ikke umiddelbart vil kunne varetage et job på arbejdsmarkedet. Men som – gennem længerevarende oplæring, træning og støtte – har potentiale for at kunne udvikle sig til at varetage et job uden daglig støtte.

 

Nextjobs logo