Gartnerteamet

I Gartnerteamet bliver mennesker med særlige behov opkvalificeret på arbejdsmarkedet med daglig pædagogisk og faglig støtte fra jobcoaches.

Billede af medarbejdere i Gartnerteamet, der laver gartnerarbejde

Gartnerteamet løser gartneropgaver for virksomheder og private og bor på Vintappergården, Lyngbyvej 485 i Gentofte.

Mål for borgeren

Målet med et forløb i Gartnerteamet er, at borgeren opnår en bred vifte af kompetencer inden for gartnerarbejde og samtidig bliver modnet til arbejdsmarkedet. Vi arbejder med at udvikle borgerens arbejdsevne generelt, så han eller hun på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Lovgrundlag

Gartnerteamet rummer både borgere indskrevet i henhold til servicelovens § 103 (beskyttet/støttet beskæftigelse), der har brug for et længerevarende forløb, borgere i ressourceforløb og afklaringsforløb og borgere i job med løntilskud for førtidspensionister. 

 

Nextjobs logo