Målgruppe

Café Nema er for borgere med særlige behov, der har brug for længerevarende træning for at kunne være på arbejdsmarkedet uden støtte. 

Vi har rigtig gode erfaringer med at blande borgere med forskellige funktionsnedsættelser og udfordringer på Café Nema, da det lærer borgerne at tage hensyn til hinandens forskellige behov og samtidig er med til at nedbryde fordomme på tværs af målgrupperne. 

Målgruppen for beskæftigelse på Café Nema er derfor både mennesker med fysiske og psykiske funktionsnedsættelser samt visse sociale problematikker. 

Kendetegnende for målgruppen er, at de har en arbejdsevne, der kan bruges på det ordinære arbejdsmarked. Men de har brug for længerevarende oplæring og støtte for at kunne varetage et individuelt job på arbejdsmarkedet. 

Nextjobs logo