Café Nema

I Café Nema kan borgeren blive opkvalificeret og udvikle sin arbejdsevne med støtte fra jobcoaches.

Billede af medarbejdere i Café Nema, der snitter

Café Nema driver kantinen på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, som Nextjob er en del af. 

Udvikling af arbejdsevnen

Målet med et forløb i Café Nema er, at borgeren opnår en bred vifte af kompetencer inden for køkken- og kantineområdet og får udviklet sin arbejdsevne generelt, så han eller hun på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Fokus på personlige og sociale kompetencer

Vi arbejder også med borgerens personlige kompetencer som fx hygiejne, personlig fremtoning og sprogbrug. Ligesom vi også arbejder med at udvikle de sociale kompetencer for at styrke borgerens evne til at indgå i sociale sammenhænge, have sociale relationer og kunne samarbejde med andre om at løse en opgave. 

Lovgrundlag

Café Nema rummer både borgere indskrevet på en værkstedsplads i henhold til servicelovens § 103 (støttet beskæftigelse), der har brug for et længerevarende forløb, borgere i ressourceforløb og afklaringsforløb, borgere i job med løntilskud for førtidspensionister og borgere i fleksjob.

 

Nextjobs logo