Støttet beskæftigelse

Vi kan tilbyde forskellige jobmuligheder med faglig og pædagogisk støtte til borgere med særlige behov, der har brug for at udvikle deres arbejdsevne og en rehabiliterende indsats.

Borger og jobcoach fra Pedelteamet fejer tag

I støttet beskæftigelse arbejder borgeren på en arbejdsplads med jobcoaches tilknyttet, der sørger for den nødvendige pædagogiske og faglige støtte, som en almindelig arbejdsplads ikke kan tilbyde. 

Mål med støttet beskæftigelse

Målet med støttet beskæftigelse er at opkvalificere og udvikle borgerens arbejdsevne, så han eller hun på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. Når borgeren er i støttet beskæftigelse arbejder vi bl.a. med:

  • at opkvalificere og udvikle borgerens arbejdsevne
  • at give borgeren erfaring med arbejdsmarkedet
  • at oplære borgeren i konkrete arbejdsopgaver
  • social træning.

Men det kan også handle om at udvikle en række andre kompetencer hos borgeren, alt efter hvad I har behov for, at vi har fokus på og arbejder med. 

Støttet beskæftigelse kan både være en del af et afklaringsforløb, et ressourceforløb eller være beskyttet beskæftigelse i hht. servicelovens § 103.

Fire virksomheder med støttet beskæftigelse

Vi har fire forskellige virksomheder, der tilbyder støttet beskæftigelse med jobcoaches tilknyttet. 

Pedelteamet

Pedelteamet løser pedel- og serviceopgaver på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC), som Nextjob er en del af.
Læs mere om Pedelteamet her

iGenbrug

Genbrugsbutik i Gentofte med arbejdsopgaver som fx kundebetjening, sortering og istandsættelse af varer, opstilling og udstilling af varer, modtagelse af varer på Gentofte Genbrugsstation, fragt af varer mv., Målgruppen for iGenbrug er mennesker med særlige behov.
Læs mere om iGenbrug

Café Nema

Café Nema driver kantinen på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte. Arbejdsopgaverne er bl.a. tilberedning af mad, servering, kundebetjening, opvask, afrydning mv. Målgruppen er mennesker med særlige behov. Læs mere om Café Nema

Gartnerteamet

Gartnerteamet varetager gartneropgaver for virksomheder og private. Arbejdsopgaverne er bl.a. at slå græs, klippe hæk, beskære buske og træer mv. Målgruppen er mennesker med særlige behov.
Læs mere om Gartnerteamet her 

Nextjobs logo