Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse

STU Nextjob har et særligt fokus på arbejdsmarkedet. Vi arbejder målrettet på at gøre vores elever klar til at komme videre i uddannelse eller få et job, når de er færdige med STU’en.

Billede af elev i praktik

Vi tilbyder en STU med et godt fagligt og socialt miljø, hvor eleven selv kan skræddersy sit forløb. Undervisningsformen er teoretisk og praktisk og tilrettelægges efter den enkeltes niveau, behov og interesser. 

Som en vigtig del af uddannelsen lærer eleverne om arbejdsmarkedet og prøver sig selv af i forskellige virksomhedspraktikker. Målet er, eleverne udvikler deres erhvervskompetencer og bliver mere afklaret omkring, hvad de kunne tænke sig at arbejde med i fremtiden. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Uddannelsen er bygget op om tre fokusområder:

Faglig læring
Læring om arbejdslivet
Personlig udvikling.

Skræddersyede forløb

Vi arbejder med at udvikle alle elevers grundfærdigheder i dansk og matematik. Undervisningen bliver tilpasset og målrettet den enkeltes niveau og interesser. 

Derudover kan den enkelte elev selv vælge mellem fag som fx samfundsfag, svømning, engelsk, historie, madlavning, strategispil, yoga, e-sport, drama, billedkunst, kulturudflugter, sociale medier, krop og ernæring, foto, video og udeliv. 

Alle elever har mulighed for at komme på kursus i fx fødevarehygiejne, førstehjælp og brandbekæmpelse.

På Nextjobs STU får eleven:

En individuel uddannelsesplan, der indeholder personlige, sociale og faglige mål, som eleven selv er med til at sætte
Styrket sine personlige, sociale og faglige kompetencer i et skræddersyet uddannelsesforløb
Afprøvet og udviklet sine kompetencer og muligheder for beskæftigelse på arbejdsmarkedet i individuelle virksomhedspraktikker
Styrket sin motorik og kondition gennem fysiske aktiviteter minimum en gang ugentligt
Introduktion til fritidsaktiviteter og klubber
Støtte og personlig vejledning af en kontaktlærer, der er med til at tilrettelægge og sikre elevens trivsel, udvikling og kompetenceløft under hele uddannelsen
Et fagligt og socialt netværk, der består af andre elever på STU'en
Vejledning i uddannelses- og jobmuligheder efter uddannelsens slutning
Hjælp til etablering af job, hvis eleven er klar efter endt uddannelse.

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer eleven at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

Målgruppe 

STU Nextjob er målrettet unge på 16-25 år med indlæringsvanskeligheder. 

Skole i hyggelige omgivelser

Vores skole ligger i en stor treetagers villa med have på Hartmannsvej 23 i Hellerup. Vi er en del et større campusmiljø i Gentofte.

 

Nextjobs logo

Årsplan

Årsplan for STU Nextjob

Du kan se, hvordan uddannelsen er sammensat med praktik, undervisning, motion, ture mv. i årsplanen for STU Nextjob.

STU Nextjob
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup