Målgruppe

Målgruppen er borgere med særlige behov, der er tilkendt et ressourceforløb.

Vi tilbyder indsatser for mennesker med:

Psykisk funktionsnedsættelse, herunder
 • Hjerneskade
 • Udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser og autismespektrum
 • Udviklingshæmning
 • Indlæringsvanskeligheder
 • Angst
 • Depression
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Stressbelastning
Fysisk funktionsnedsættelse, herunder
 • Hørenedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Synsnedsættelse
Sociale problemer, herunder
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Social isolation
 • Selvskadende adfærd. 

Vi tilbyder både ressourceforløb til borgere under og over 40 år, som typisk modtager uddannelsesstøtte, kontanthjælp eller førtidspension.

Nextjobs logo