Ressourceforløb

Nextjob tilbyder indsatser og forløb til kommuner, som kan være en del af den rehabiliteringsplan, der skal udarbejdes til borgere, som er visiteret til et ressourceforløb. 

Billede af medarbejder i Gartnerteamet

Vi har mange års erfaring med at vurdere og udvikle arbejdsevnen hos mennesker med særlige behov og lede dem tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Mål

Målet for et forløb vil altid være at hjælpe borgeren til en hverdag med arbejde eller i uddannelse. Mål og delmål for den enkelte borgers forløb udarbejder vi i samarbejde med jer som kommune og borgeren selv. 

Hvad indeholder et forløb?

Alle forløb bliver individuelt tilrettelagt i samarbejde med borgeren og jer som kommune.

Et forløb kan fx indeholde:

 • Individuel rådgivning og støtte
 • Afklaring af uddannelses- og jobmuligheder
 • Arbejdsmarkedsrettet undervisning 
 • Forberedelse til arbejdsmarkedet, herunder træning i mødestabilitet, arbejdskultur mv.
 • Gruppe- og individuelle praktikker på arbejdsmarkedet, evt. med støtte fra jobcoaches eller på beskyttede arbejdspladser 
 • Træning/oplæring i konkrete arbejdsopgaver 
 • Faglig undervisning i fx dansk, engelsk, it mv. 
 • Generel forberedelse til voksenlivet (Træning i ADL; Almindelig Daglig Livsførelse) 
 • Social træning 
 • Coaching 
 • Fysiske aktiviteter og undervisning i sund livsstil, herunder kostvejledning mv.
 • Botræning og bostøtte 
 • Socialpædagogisk bistand
 • Fysioterapi 
 • Ergoterapi 
 • Neuropædagogisk udredning
 • Mentorstøtte 
 • Etablering af job.

Håndholdte forløb

Vores forløb er altid håndholdte. Borgeren samarbejder med en fast jobkonsulent, der koordinerer forløbet og fungerer som personlig støtte undervejs. Jobkonsulenten har også kontakten til jer som kommune, virksomheder, pårørende og andre relevante for indsatsen i borgerens netværk.

Praktik på arbejdsmarkedet

Som en væsentlig del af alle vores forløb, skal borgeren i praktik. Det sker som udgangspunkt i en virksomhed på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med over 200 forskellige virksomheder og udvider løbende samarbejdet, da borgeren altid selv er med til at bestemme, hvor han eller hun vil arbejde. 
Vurderer vi, at en borger ikke er parat til at komme i praktik alene på arbejdsmarkedet, kan vi også tilbyde praktikforløb i vores egne virksomheder, hvor der er pædagogisk personale fast tilknyttet. 
Læs om vores virksomheder og mulighed for støttet beskæftigelse her.

Dokumentation

Vi leverer den nødvendige dokumentation til jer som kommune, herunder vurderinger og beskrivelser af borgerens arbejdsevne og udviklingspotentiale. Vi har ingen standardløsning, men aftaler fra gang til gang, hvad I konkret ønsker.

Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe med mange års erfaring og en bred vifte af kompetencer inden for vurdering og udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer hos mennesker med særlige behov. 

Nextjobs logo

Kontakt os

Anny Søndergaard
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 35 77 51
Mail: ansd@gentofte.dk

Synne Ravn
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 23 67 24 97
Mail: sr@gentofte.dk

Sandtoften 7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28