Målgruppe

Forløbet er rettet mod borgere over 18 år, der som primære lidelse har en spiseforstyrrelse. 

Da komorbiditet ofte ses ved spiseforstyrrelser, kan borgeren også have andre lidelser som fx selvskade, depression, personlighedsforstyrrelser, angst, ADHD og diabetes.

Borgeren har typisk været igennem et behandlingsforløb, eller er det stadig, og føler sig nu selv klar og er motiveret for at komme i uddannelse eller beskæftigelse.

Borgeren er typisk på kontanthjælp eller på sygedagpenge.

Nextjobs logo