Rehabiliteringindsats for mennesker med spiseforstyrrelser

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte rehabiliteringsforløb for mennesker med spiseforstyrrelse, der har brug for hjælp og støtte til at komme (tilbage) i beskæftigelse eller uddannelse. 

Vi hjælper mennesker med spiseforstyrrelse i job eller uddannelse. Det sker bl.a. gennem individuelle samtaler, relationsarbejde og praktikker på arbejdsmarkedet. Som en del af forløbet afklarer vi borgerens arbejdsevne og sociale, faglige og personlige kompetencer.

Mål

Målet er, at borgeren opnår en fast tilknytning til arbejdsmarkedet eller kommer i uddannelse. Det sker igennem en håndholdt, skræddersyet indsats, hvor vi tager udgangspunkt i den enkelte borgers egne ønsker, mål og ressourcer.

Tilbuddet er helhedsorienteret, idet vi koordinerer og samarbejder med myndighed, pårørende og behandlere/fagprofessionelle omkring borgeren. Vi sikrer, at borgerens ressourcer bliver matchet med arbejdsmarkedet samtidig med, at der tages hensyn til borgerens udfordringer som følge af spiseforstyrrelsen og eventuelle andre lidelser.

Forløbets indhold

Et forløb skræddersyes til den enkelte borger og vil typisk indeholde:
• Individuelle samtaler med fast jobkonsulent, som afholdes i Nextjob, hos borgeren eller i byen
• Praktikforløb på arbejdspladser
• Hjælp og støtte til uddannelsesforløb
• Afklaring af uddannelses- og beskæftigelsesmuligheder
• Støtte til at opsøge og/eller deltage i samtaler med psykiater og psykolog el. lign.
• Hjælp og støtte til at indføre kompenserende strategier og udarbejde skemaer til at udføre dagligdags opgaver
• Hjælp til ansøgning om bolig
• Hjælp og støtte til at opsøge fritidsaktiviteter
• Afklaring af borgerens arbejdsevne og kompetencer efter behov.

Håndholdt forløb

Vores erfaring er, at en stærk og tillidsfuld relation er altafgørende for en vellykket indsats. Derfor er vores forløb håndholdte, hvor borgeren får tilknyttet en fast jobkonsulent i Nextjob, der fungerer som støtte og vejleder for borgeren gennem hele forløbet. Der er altid tilknyttet en sekundær jobkonsulent, så borgeren har en anden at gå til, hvis den primære jobkonsulent er forhindret. Jobkonsulenten holder tæt kontakt til borgeren og er tilgængelig for borgeren også udenfor arbejdstid. Jobkonsulenten har desuden en tovholderfunktion og sørger for, at alle relevante tiltag sættes i gang og følger op på eventuelle tiltag, der er i gang (fx behandling, psykolog mv.).

Dokumentation

Vi er i løbende dialog med jer som jobcenter og tilbyder statusmøder hver 10. uge eller efter behov. Ved afslutning af forløbet udarbejder vi en detaljeret udtalelse på borgeren, herunder bl.a. beskrivelse af borgerens kompetencer, muligheder for beskæftigelse/uddannelse og evt. arbejdsevne hvis det er relevant.

Nextjobs logo

Kontakt os

Anny Søndergaard
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 35 77 51
Mail: ansd@gentofte.dk

Anne Mette Reumert
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 28 63 28
Mail: amre@gentofte.dk