Målgruppe

Målgruppen er borgere, der ikke er åbenlyst uddannelsesparate, og som har brug for en særlig indsats.

Vi har speciale i at afklare og udvikle og mennesker med:

Psykisk funktionsnedsættelse, herunder:
 • Hjerneskade
 • Udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser og autismespektrum
 • Udviklingshæmning
 • Indlæringsvanskeligheder

Sindslidelser, herunder:

 • Angst
 • Depression
 • Forandret virkelighedsopfattelse
 • Personlighedsforstyrrelse
 • Spiseforstyrrelse
 • Tilknytningsforstyrrelse
 • Stressbelastning
Fysisk funktionsnedsættelse, herunder:
 • Hørenedsættelse
 • Kommunikationsnedsættelse
 • Mobilitetsnedsættelse
 • Synsnedsættelse
Sociale problemer, herunder:
 • Udadreagerende adfærd
 • Indadreagerende adfærd
 • Omsorgssvigt
 • Social isolation
 • Selvskadende adfærd. 

Vores borgere er i alderen 18 år og opefter og modtager typisk uddannelsesstøtte, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse, sygedagpenge eller revalidering.

Vi tager imod borgere fra hele landet, men samarbejder hovedsageligt med jobcentre i Region Hovedstaden.

Nextjobs logo

 

Hvem kan vi hjælpe?

Billede af borger

Vi hjælper borgere med særlige behov, hovedsageligt fra Region Hovedstaden, men tager imod borgere fra hele landet.