Afklaring og udvikling af arbejdsevnen

Vi hjælper jobcentre med at afklare, om borgere der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet skal i uddannelse, indstilles til et fleksjob, et ressourceforløb eller en anden indsats.

Charlotte arbejder i Fakta

Vi varetager afklaringen af arbejdsevnen hos borgere med særlige behov, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi vurderer borgerens personlige, faglige og sociale ressourcer og arbejder med at udvikle borgerens arbejdsevne. 

Vi kommer også med forslag til, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, der kan anbefales fremover. Målet er at vurdere, om borgeren skal videre i uddannelse, indstilles til fleksjob, et ressourceforløb eller en anden indsats. 

Individuelle, skræddersyede forløb

Vores forløb bliver altid individuelt tilrettelagt på baggrund af jeres ønsker og behov som jobcenter. 

Respekt, forståelse og tætte relationer er nøgleordene for vores arbejde. Derfor består første del af et forløb altid af individuelle samtaler med borgeren for at opnå en tæt og tillidsfuld relation til hinanden.

Et forløb kan indeholde:

 • Afklaring af borgerens arbejdsevne, personlige, faglige og sociale ressourcer og barrierer
 • Afklaring af borgerens uddannelsesmuligheder
 • Faglige tests i læsning, skrivning og matematik.
 • Arbejdsprøvning i virksomheder på arbejdsmarkedet, evt. med støtte på arbejdspladsen
 • Afklaring af borgerens beskæftigelsesmuligheder
 • Udvikling af borgerens arbejdsevne
 • Udvikling af borgerens personlige og sociale kompetencer
 • Træning i specifikke arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet
 • Opkvalificering efter behov
 • Beskrivelse af borgerens kompetencer og arbejdsevne 
 • Etablering af personlig assistance eller mentor.

Håndholdt forløb

Borgeren samarbejder med en fast jobkonsulent, der fungerer som støtte og vejleder gennem hele forløbet. Jobkonsulenten holder tæt kontakt til borgeren for at sikre, at han eller hun trives og kan gennemføre forløbet. Samtidig står jobkonsulenten til rådighed med vejledning og støtte til de arbejdspladser, hvor borgeren er i praktik.

Dokumentation

Vi er løbende i dialog med jer som jobcenter og udarbejder en grundig beskrivelse af borgerens kompetencer og arbejdsevne, der er opbygget, så den matcher jeres behov for dokumentation. 

Nextjobs logo

Kontakt os

Anny Søndergaard
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 35 77 51
ansd@gentofte.dk

Synne Ravn
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 23 67 24 97
sr@gentofte.dk

Sandtoften 7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 28

Borger i fleksjob?

Er en borger indstillet til fleksjob, kan vi stå for den videre afklaring og formidling af et fleksjob.

Hvordan arbejder vi?

Borger og jobkonsulent i Nextjob

Alle borgere samarbejder med en fast kontaktperson i Nextjob, der planlægger og koordinerer forløbet for den enkelte. Vi lægger vægt på at have en tæt og tillidsfuld relation til borgeren og står altid til rådighed telefonisk.