Til kommuner

Nextjob varetager kompetenceudviklende, afklarende og arbejdsmarkedsrettede forløb til mennesker med særlige behov, der har brug for en ekstra indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Borgere i ressourceforløb

Billede af borger, der sidder ved kassen i Fakta

For borgere, der skal igennem et ressourceforløb, kan vi tilbyde forskellige arbejdsmarkedsrettede indsatser, der kan hjælpe borgeren til en hverdag med arbejde. 

Udvikling af arbejdsevnen

Billede af borger

Har I som jobcenter en borger, der skal have afklaret og udviklet sin arbejdsevne, kan vi tilbyde et individuelt håndholdt forløb, der tilrettelægges efter jeres og borgerens behov. 

Rehabiliterende tilgang

Borger og afklarings- og jobkonsulent taler sammen

Vi arbejder rehabiliterende ved, at vi arbejder målrettet og tidsbestemt mod et fælles mål, som er formuleret i samarbejde med borgeren, pårørende og fagfolk - altid med udgangspunkt i borgerens egen motivation og ønsker til at komme i uddannelse eller job.  

Hvem kan vi hjælpe?

Billede af STU-elev i praktik

Vi samarbejder med jobcentre, social- og handicapforvaltninger samt UU-vejledere, hovedsageligt fra Region Hovedstaden, om at afklare og udvikle mennesker med særlige behov og hjælpe dem videre i uddannelse eller arbejde. Vi møder mennesket før diagnosen.