Til kommuner

Nextjob varetager kompetenceudviklende, afklarende og arbejdsmarkedsrettede forløb til mennesker med særlige behov, der har brug for en ekstra indsats for at komme tættere på arbejdsmarkedet eller i uddannelse. 

Rehabiliterende tilgang

Borger og afklarings- og jobkonsulent taler sammen

Vi arbejder rehabiliterende ved, at vi arbejder målrettet og tidsbestemt mod et fælles mål, som er formuleret i samarbejde med borgeren, pårørende og fagfolk - altid med udgangspunkt i borgerens egen motivation og ønsker til at komme i uddannelse eller job.  

Hvem kan vi hjælpe?

Billede af STU-elev i praktik

Vi samarbejder med jobcentre, social- og handicapforvaltninger samt UU-vejledere, hovedsageligt fra Region Hovedstaden, om at afklare og udvikle mennesker med særlige behov og hjælpe dem videre i uddannelse eller arbejde. Vi møder mennesket før diagnosen.

Vores tilbud

Billede af borger, der sidder ved kassen i Fakta

Vi tilbyder en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse, forløb med afklaring og udvikling af arbejdsevnen, formidling af job på særlige vilkår og støttet beskæftigelse til mennesker med særlige behov.