Praktisk info

Billede af STU'ens hus

Du får undervisning mandag-fredag fra kl. 9.00-14.00. Undervisningen og aktiviteterne foregår på skolen på Hartmannsvej og på andre uddannelsesinstitutioner som fx Teknisk skole, VUC, TEC og andre eksterne samarbejdspartnere i forløb, der er tilpasset dine evner og behov. Vi tager også meget ud af huset, på bl.a. virksomhedsbesøg og museer.  

Kontaktlærer og normering

Du får tilknyttet en kontaktlærer, der støtter og rådgiver dig gennem hele forløbet. På STU Nextjob har vi normering 1:4.

Hvem kan gå på STU Nextjob?

For at blive optaget på Nextjobs STU skal du være mellem 16 og 25 år og ikke kunne gøre brug af en anden ungdomsuddannelse. Elever her har generelle indlæringsvanskeligheder eller andre særlige behov og kommer typisk fra specialskoler i København og omegn. 

I STU Nextjob har vi ikke kørselsordning, så hvis du har brug for transport til og fra skolen, skal du aftale det med din hjemkommune.

Hvordan bliver jeg optaget?

Hvis du er interesseret i at begynde på Nextjobs STU, skal du henvende dig til STU-vejlederen i den kommune, hvor du bor. STU-vejlederen kan henvise til en visitationssamtale, et besøg og eventuelt en praktik hos os. Hvis vi bliver enige om, at du kan begynde her, indstiller din STU-vejleder dig til skoleforløbet hos din kommune. Det er din kommune, der i sidste ende beslutter, om du kan gå på vores STU. 

Hvornår kan jeg begynde?

Skoleåret starter hvert år i august, men du har også mulighed for at begynde på andre tidspunkter. Kontakt os for at høre mere. Lukkeuger følger Gentofte Kommunes skoleår.

Hvor længe varer uddannelsen?

Hele Ungdomsuddannelsen tager tre år. Du kan selv vælge, om du vil tage alle tre år hos STU Nextjob eller kombinere med semestre på andre STU'er også. 

Hvad koster det?

Uddannelsen er gratis for dig. Du kan ikke søge SU, men du beholder de ydelser, du i øvrigt har ret til. Din kommune tager stilling til, om du har brug for hjælp til at komme til og fra Nextjob og dermed et transporttilskud. 

Hvor ligger STU Nextjob?

Vi bor i vores eget hus på Hartmannsvej 23 i Hellerup med undervisningslokaler og klubfaciliteter, hvor vi er en del af et større campusmiljø i Gentofte Kommune. Vi ligger i gå-afstand til både Hellerup og Bernstorffsvej Station og der går bus næsten til døren. 

Besøg eller praktik i STU Nextjob?

Du er altid velkommen til at komme forbi og se og høre mere om vores STU. Vi vil bare bede dig om at ringe eller maile i forvejen og lave en aftale.


Se kontaktoplysninger til STU Nextjob her. 

 

Nextjobs logo