Personlig udvikling

Vi arbejder med at udvikle dine sociale og personlige færdigheder, så du kan få så aktivt og selvstændigt et voksenliv som muligt.

Som elev i STU Nextjob hjælper vi dig med at sætte mål for din udvikling både personligt, socialt, fagligt og i praktikkerne. Dine mål og din trivsel på skolen følges jævnligt op af din kontaktlærer og evalueres på dit årlige statusmøde.  

Du kommer til at arbejde med din forståelse af dig selv, relationer til andre, kærester, venskaber, seksualitet, kommunikation, velvære og meget mere. Du lærer dine egne styrker og svagheder at kende, så du får et godt udgangspunkt for et tilfredsstillende arbejdsliv.

Vi arbejder med en række emner, der styrker din trivsel, motivation og udvikling, bl.a.: 

• Selvværd og selvtillid
Trivsel
Motivation
• Indre fordybelse og ro
• Sansestimulation
• Krop og bevægelse
• Afslapning og mindfulness
• Kommunikation og relationer
• Kærester og venskaber
• Seksualundervisning
• Kropssprog, mimik og personlig fremtoning.