STU

Nextjobs Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

STU Nextjob er en lille, hyggelig STU, hvor du selv er med til at sammensætte din uddannelse. Vi har et særligt fokus på arbejdsmarkedet. Via praktikker får du konkret erfaring med arbejdsmarkedet og viden om, hvad du har lyst til at arbejde med. Du har indflydelse på de fag, du har på skemaet og er med til at vælge de praktikker, og erhverv du vil prøve.

Hvem kan gå på STU’en?

STU Nextjob er for dig, der har vanskeligheder, som gør, at du ikke kan gå på en anden ungdomsuddannelse lige nu. Det kan fx være aspergers, angst, autisme, ADHD, ADD, kravvægring eller generelle indlæringsvanskeligheder. Du går sammen med op til 15 andre elever i alderen 16-25 år. 

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer dig at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

En stor villa med have

Vores skole ligger en i en stor villa på tre etager med stor have, ti minutters gang fra Hellerup Station.

Din fremtid efter STU’en

Som en del af STU'en får du afklaret din arbejdsevne, så du efter STU’en kan indstilles til uddannelse eller beskæftigelse, eventuelt på særlige vilkår. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job på særlige vilkår efter at have afsluttet STU'en.

Det sidste semester af dit STU-forløb arbejder vi særligt med dine ønsker for fremtiden. Det kan være, at du er i forlængede virksomhedspraktikker, fordi du er ved at blive ansat i en virksomhed. Det kan også være, at du, med støtte fra os, tager fag på VUC, der kvalificerer dig til at fortsætte på en uddannelse. Måske vil du gå videre med uddannelse på FGU eller noget helt tredje. 

Læs mere på www.stunextjob.dk

Du kan læse meget mere om STU Nextjob på www.stunextjob.dk.
Gå til STU Nextjobs hjemmeside her

 

Læs mere på www.stunextjob.dk

STU Nextjob har sin egen hjemmeside, hvor du kan læse meget mere om uddannelsen.