Vores tilbud

Nextjobs grundsyn er, at alle mennesker skal have en chance for at afprøve og bruge sine evner på arbejdsmarkedet, uanset hvad de har med i bagagen af udfordringer.

Medarbejdere fra Gartnerteamet river havegang

Vi tilbyder en bred vifte af tilbud til mennesker med særlige behov, der har brug for hjælp og støtte til at komme i uddannelse eller tættere på arbejdsmarkedet. Vi arbejder målrettet på at styrke og udvikle vores borgeres faglige og sociale kompetencer, så de får flere og bedre individuelle valgmuligheder i forhold til uddannelse og job. 

STU

Til 16-25årige unge, der ikke kan gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser, tilbyder vi en Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU), som er arbejdsmarkedsrettet. 

Afklaring og udvikling af arbejdsevne

For borgere, der skal have afklaret og udviklet deres arbejdsevne, har vi individuelle, skræddersyede forløb.

Rehabiliteringsforløb for mennesker med spiseforstyrrelser

Vi tilbyder individuelt tilrettelagte forløb for mennesker med spiseforstyrrelse, der har brug for hjælp og støtte til at komme (tilbage) i uddannelse eller job.

Formidling af job

Er en borger tilkendt fleksjob eller førtidspension, kan vi stå for at finde et fleksjob eller job med løntilskud. 

Støttet beskæftigelse

Endelig kan vi tilbyde beskæftigelse i én af vores fire små virksomheder til borgere, der har brug for længerevarende oplæring og støtte for at kunne komme ud på arbejdsmarkedet. 

Læs mere om vores tilbud

Se vores forskellige tilbud i topmenuen under Vores tilbud, hvis du er borger eller pårørende og under Til kommuner, hvis du er sagsbehandler i et jobcenter, en handicapforvaltning eller er UU-vejleder. 

Samarbejde med virksomheder

Vi samarbejder med over 200 virksomheder om praktikforløb og job på særlige vilkår og udvider løbende viften af samarbejdspartnere. Du kan læse mere om vores samarbejde med virksomheder under Til virksomheder.

Lovgrundlag

Vores tilbud gives inden for Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, Lov om en Aktiv Socialpolitik, Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt Lov om Social Service. 

Tilsyn

STU Nextjob har haft anmeldt tilsyn i september 2014 og juni 2015, hvor vi fik gode vurderinger

Se tilsynsrapport september 2014 for STU Nextjob i pdf-format her

Se tilsynsrapport december 2014 for Nextjob i pdf-format her 

Se tilsynsrapport juni 2015 for STU Nextjob i pdf-format her

Hvor bor vi?

Vores administration ligger på Sandtoften 7 i Gentofte sammen med vores afklarings-, udviklings- og jobformidlingsteam og to af vores virksomheder, mens de øvrige tilbud ligger i nærområdet i Gentofte og Hellerup. Du kan se adresserne under Kontakt.

Kontakt

Du er altid velkommen til at kontakte os for mere information på tlf.: 45 28 05 28 eller nextjob@gentofte.dk

 

Nextjob er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte Kommune.
Læs mere om Job-,  Aktivitets- og Kompetencecenteret

Nextjobs logo