Til virksomheder

Har din virksomhed lyst til at hjælpe mennesker med særlige behov ud på arbejdsmarkedet? Ved at samarbejde med os er I med til at hjælpe et menneske videre i sit arbejdsliv. 

Borger i praktik

Ved at stille jeres arbejdsplads til rådighed for et praktikforløb, kan I være med til at lede et menneske tættere på arbejdsmarkedet. Nextjob hjælper mennesker med særlige behov med at komme videre i deres arbejdsliv. Det kan være mennesker, der pga. sociale, psykiske, fysiske eller kognitive udfordringer ikke kan komme direkte i arbejde.  

Hvorfor praktik?

Nogle af de borgere, som vi hjælper videre, har aldrig haft et job før og har brug for at prøve kræfter med at arbejdsmarkedet for at finde ud af, hvor meget og med hvad de kan arbejde. Andre har måske været isoleret fra arbejdsmarkedet i en længere periode på grund af psykiske, sociale eller fysiske udfordringer, så de har brug for en ekstra hånd til at komme i arbejde igen. 

Et praktikforløb i jeres virksomhed har som mål at udvikle borgerens arbejdsevne, træne borgeren i konkrete arbejdsopgaver og ikke mindst at vurdere, hvor meget borgeren kan arbejde og med hvad. Formålet er i sidste ende, at borgeren får en fast tilknytning til arbejdsmarkedet.

Hvad kræver det?

Det kræver selvfølgelig noget at have en praktikant i jeres virksomhed. Det kræver, at I har engagement, overskud og ressourcer til at tage jer af borgeren. Der kan være nogle særlige hensyn at tage, og praktikanten skal ofte have lidt ekstra hjælp, i hvert fald til at begynde med. Som jobkonsulenter er vi med hele vejen og tilbyder al den støtte og rådgivning som I, såvel som borgeren, har brug for.

Praktikforløbet er gratis for jer, og vi sørger for alt det praktiske. 

Ansættelse efter praktikforløb

Hvis praktikken er vellykket, og I ønsker at ansætte jeres praktikant efterfølgende, er der en række forskellige muligheder, alt efter borgerens indkomstgrundlag og arbejdsevne. Borgeren vil typisk have en nedsat arbejdsevne, der betyder, at det vil være en ansættelse på særlige vilkår, hvor I får tilskud til borgerens løn. Vi hjælper med at vurdere, hvor meget borgeren kan arbejde, og hvad en ansættelse eventuelt vil koste jer. 

Læs mere om de forskellige ansættelsesmuligheder på særlige vilkår hos CABI, som er en selvejende institution under Beskæftigelsesministeriet, der rådgiver bl.a. virksomheder om det rummelige arbejdsmarked.
Gå til CABI's hjemmeside her.

Kontakt os

Vil I vide mere om et samarbejde med os, er I velkomne til at kontakte os på tlf.: 45 28 05 28 eller mail: nextjob@gentofte.dk.

 

Nextjob logo