Nextjobs støttede beskæftigelsestilbud åbner delvist d. 25. maj

Vi glæder os til at kunne slå dørene op igen, men da vi skal overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, bliver det en delvis genåbning.

Det er med stor glæde, at vi nu kan fortælle, at JAC's dagtilbud delvist genåbner fra mandag d. 25. maj 2020. Det vil sige, at Nextjobs støttede beskæftigelsestilbud også åbner. STU Nextjob åbner for alle elever d. 18. maj, mens Nextjobs afklaringsteam fortsat arbejder på særlige vilkår.

For at overholde de sundhedsmæssige retningslinjer, er vi i gang med at vurdere, hvor mange borgere vi på den baggrund kan tage imod i Nextjobs støttede beskæftigelsestilbud. Der kan derfor være borgere, som vil skulle starte på en senere dato. Alle vil få individuel besked tirsdag d. 19. maj om, hvornår de kan starte i deres tilbud igen og under hvilke omstændigheder. 

Det kan blive nødvendigt at prioritere, hvilke borgere der kan tage del i den første fase af genåbningen. Pladserne vil blive fordelt efter følgende prioritering:

1. Hjemmeboende borgere
2. Borgere, der bor i egen bolig
3. Borgere med særlige pædagogiske og behandlingsmæssige behov, der gør, at de har særligt stort behov for at komme i deres aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.

Enkelte borgere kan efter en individuel og konkret vurdering eventuelt blive bedt om at udskyde start.

Hvad angår borgere, der på grund af deres helbred er særligt udsatte ved smitte med Covid-19, vil vi opfordre til, at borgerens praktiserende læge samt pårørende involveres i en vurdering af, hvorvidt det er sundhedsmæssigt forsvarligt, at borgeren kommer i sit aktivitets- eller beskæftigelsestilbud.

Har I spørgsmål til åbningen, kan I kontakte JAC/Nextjob på tlf.: 45 28 05 28 fra mandag d. 18. maj. 

Vi glæder os meget til at se alle igen!

Med venlig hilsen

Ann-Christina Matzen Andreasen
Centerleder