Job- og afklaringskonsulent søges 

Brænder du for at hjælpe mennesker på kanten af arbejdsmarkedet videre i livet? Kan du skabe gode relationer og motivere sårbare mennesker? Og vil du være en del af Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads? 

Nextjobs afklaringsteam søger en rummelig og engageret job- og afklaringskonsulent til et barselsvikariat fra d. 1. oktober 2019 til d. 31. august 2020.  

I afklaringsteamet afklarer vi arbejdsevnen og uddannelsesmulighederne hos mennesker med psykiske og/eller fysiske funktionsnedsættelser, sindslidelser og sociale udfordringer. Vi tilbyder kortere og længerevarende afklaringsforløb, som munder ud i en skriftlig vurdering af borgerens arbejdsevne fra vores side. 

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere, støttekontaktpersoner, pårørende, behandlingssteder mv. med henblik på at støtte borgeren i at nå sine mål, som vi formulerer i samarbejde med sagsbehandler og borger. Vores forløb er kendetegnet ved at være håndholdte og skræddersyet til den enkelte borger. 

Dine arbejdsopgaver

Din opgave bliver at afklare og vurdere arbejdsevnen hos borgerne, som er henvist fra jobcentre i hele Region Hovedstaden, fordi de har udfordringer med at komme i beskæftigelse eller uddannelse. Derudover skal du sammen med kollegerne i afklaringsteamet stå for et internt montagetilbud, hvor vi afprøver, udvikler og observerer borgerne. En vigtig del af dit arbejde handler om at skabe tillidsfulde relationer til de enkelte borgere og motivere dem til at komme videre i livet. Du skal være robust, tydelig og rammesættende og samtidig kunne bevare den gode relation til borgerne. 

Det er et krav, at du har kørekort, da en stor del af dit arbejde består af besøg hos virksomheder og samtaler med borgere ude i byen. 

Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads

Afklaringsteamet hører organisatorisk under Nextjob, som er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune, der i 2018 blev kåret til Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads. På JAC har vi en flad ledelsesstruktur, et stærkt fællesskab, en høj grad af tillid til hinanden og en stolthed over vores arbejde. 

Dine konkrete arbejdsopgaver

• Du bliver job- og afklaringskonsulent for et antal borgere i Nextjob, hvor du skal koordinere forløbet og yde støtte og vejledning 
• Du skal afklare borgernes arbejdsevne gennem samtaler, observationer, praktikker mv.
• Du skal opsøge offentlige og private virksomheder og etablere samarbejde om praktikpladser 
• Du skal samarbejde med jobcentre, ressourcepersoner, psykiatrien, netværk og virksomheder 
• Du skal udarbejde løbende skriftlig dokumentation og arbejdsevnevurderinger.

Vi tilbyder

• En dynamisk, spændende og attraktiv arbejdsplads, der er kåret til Danmarks Bedste Offentlige Arbejdsplads 2018
• En sjov, afvekslende og udfordrende arbejdsdag med kontakt til mange forskellige grupper af mennesker
• Et travlt team med stort handlerum, masser af indflydelse og plads til udvikling
• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø 
• Søde og engagerede kollegaer med et godt socialt fællesskab 
• Faglig sparring 
• Mulighed for supervision.

Vi forventer

• At du har erfaring med at arbejde med afklaring af målgruppen – og gerne har en pædagogisk eller socialfaglig baggrund 
• At du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt
• At du har mod på at tage kontakt til virksomheder for at finde praktikpladser 
• At du kan lide at have kontakt til mange forskellige mennesker 
• At du er ansvarsbevidst og kan bevare overblikket i en travl og til tider kaotisk dagligdag
• At du er stærk i skriftlig kommunikation.

Du bliver en del af et team med otte andre job- og afklaringskonsulenter. Nextjob består desuden af en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) og fire produktionsvirksomheder med støttet beskæftigelse (café, genbrugsbutik, gartnerteam og pedelteam).

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes efter SL’s overenskomst. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat pr. 1. oktober 2019 og er tidsbegrænset til et år. Stillingen er på 30-37 timer. 
Vi afholder første runde af ansættelsessamtaler d. 22. august og anden samtale d. 27. august 2019. 

Vil du vide mere?

For mere information kan du kontakte job- afklaringskonsulent Synnes Ravn på tlf.: 23 67 24 97 (ferie i uge 29 og 30) eller job- og afklaringskonsulent Dorte Hambak på tlf.: 40 25 91 24 (ferie i uge 28 og 31).
Læs mere om afklaringsteamet her

Sådan søger du

Der er ansøgningsfrist onsdag d. 14. august kl. 12..00. Du søger stillingen via linket her