STU Nextjob søger lærer

Vi søger en engageret og rummelig lærer til en fuldtidsstilling per 1. august 2018.

STU Nextjob er en treårig særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse for unge på 16-25 år med generelle indlæringsvanskeligheder og andre særlige behov, herunder ADHD, ASF, Tourette og kontaktforstyrrelser. Vi har ca. 15 elever og deres faglige niveau er på alt fra 1.-9. klasses niveau.

Målet med uddannelsen er at ruste de unge til et godt voksenliv og så vidt muligt forberede dem til en uddannelse eller et job på særlige vilkår. Eleverne modtager undervisning inden for en bred vifte af emner og fag og er i praktikker på arbejdsmarkedet. Vi har vores egen lille skole på Hartmannsvej 23 i Hellerup og er del af et større ungecampus.

Som lærer bliver du en del af et lille selvstyrende team på fire medarbejdere i STU Nextjob. Nextjob består desuden af et afklaringsteam og fire produktionsvirksomheder med støttet beskæftigelse (café, genbrugsbutik, pedelteam og gartnerteam). Vi er en del af Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret (JAC) i Gentofte Kommune.

JAC/Nextjob er de sidste to år blevet kåret til én af Danmarks Bedste Arbejdspladser. Vi har et stærkt fællesskab, en høj grad af tillid til hinanden og en stolthed over vores arbejde. Vi lægger stor vægt på at have et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Dine arbejdsopgaver
• Du skal stå for undervisningen i forskellige emner og fag, som vi planlægger ud fra elevernes ønsker og lærernes kompetencer.

• Du bliver kontaktlærer for ca. fire elever. Som kontaktlærer er du ansvarlig for dine elevers uddannelsesplaner og at følge op på målene i planerne. Du står også for kontakt til sagsbehandlere, UU-vejledere, pårørende og andre relevante i elevernes netværk.

• Eleverne er på flere ture årligt med overnatninger, som du skal deltage i.

• Du bliver ansvarlig for at opsøge virksomheder og etablere virksomhedspraktik for dine kontaktelever. Praktikkerne skal du dokumentere og evaluere skriftligt.

• Du skal være med til generel udvikling af STU’en, Nextjob som organisation og evt. andre dele af kommunens udviklingsprojekter i samarbejde med dine kolleger.

Vi forventer

• At du er læreruddannet og har interesse for specialundervisning og gerne erfaring med specialområdet

• At du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt

• At du er ansvarsbevidst, fleksibel og innovativ

• At du brænder for relationsarbejde

• At du er stærk i skriftlig kommunikation.

Vi kan tilbyde
• Stor indflydelse på dit daglige arbejde og STU’en som tilbud

• En sjov, afvekslende og udfordrende arbejdsdag med mange forskellige opgaver

• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø

• Søde og engagerede kollegaer med et godt socialt fællesskab

• Fleksible og gode arbejdsforhold.

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen er på fuld tid og aflønnes efter en særlig lokalaftale med Gentofte Kommunelærerforening. Lokalaftalen betyder andre regler for arbejdstider end dem i folkeskolen. Du har for eksempel seks ugers ferie om året, som du selv kan tilrettelægge, dog under hensyn til den daglige drift og kollegaerne i dit team. Derudover er der gode rammer for selv at tilrettelægge arbejdstider, så længe du tager hensyn til møder, aktiviteter, undervisning mv. 

Stillingen ønskes besat senest 1. august 2018. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen.

Vi afholder samtaler tirsdag d. 19. juni og anden samtalerunde
torsdag d. 21. juni. 

Spørgsmål
Har du spørgsmål vedrørende stillingen så kontakt venligst 

Lotte Dahl Dybbro
Administrativ specialist
lody@gentofte.dk
Telefon: 51419353
Mobil: 51419353

Peter From Nielsen
Speciallærer
pfn@gentofte.dk
Telefon: 20362799
Mobil: 20362799

Ansøgning:
Send din ansøgning elektronisk ved at klikke på knappen
"Gå til ansøgningsformular". 

Ansøgningsfrist: 
15. juni 2018 kl.: 12:00

Gå til ansøgningsformular