Afklaringsteamet søger jobkonsulent

Vi søger en rummelig, frisk og engageret jobkonsulent til Afklaringsteamet, 30-37 timer ugentligt, med ansættelse hurtigst muligt. Stillingen er en tidsbegrænset stilling på et år med mulighed for forlængelse.

Din opgave bliver at afklare og vurdere arbejdsevnen hos borgere, som er henvist fra jobcentre. Vores målgruppe er borgere, som på grund af psykiske, fysiske eller kognitive funktionsnedsættelser har udfordringer med at komme i beskæftigelse eller uddannelse.

Vi tilbyder kortere eller længerevarende afklaringsforløb, som munder ud i en skriftlig vurdering af arbejdsevnen fra vores side. Nogle af vores borgere er i et ressourceforløb, hvor vi primært har fokus på den arbejdsrettede del, men kommer omkring det hele menneske.

Vi har et tæt samarbejde med sagsbehandlere, støttekontaktpersoner, pårørende, behandlingssteder mv. med henblik på at støtte borgeren i at nå sine mål, som vi formulerer i samarbejde med sagsbehandler og borger. Vores forløb er kendetegnet ved at være håndholdte og individuelt skræddersyet til den enkelte borger. Vi tilbyder både individuelle forløb og holdforløb, alt efter borgerens ressourcer og behov.

Dine konkrete arbejdsopgaver

• At være jobkonsulent for et antal borgere i Nextjob, herunder koordinere forløbet og yde støtte og vejledning
• At afklare borgernes arbejdsevne gennem samtaler, arbejdsprøvninger mv.
• At opsøge offentlige og private virksomheder og etablere samarbejde om praktikpladser
• At samarbejde med jobcentre, ressourcepersoner, netværk og virksomheder
• Skriftlig dokumentation og arbejdsevnevurdering.

Vi tilbyder

• En sjov, afvekslende og udfordrende arbejdsdag med kontakt til mange forskellige grupper af mennesker
• Et travlt team med stort handlerum og plads til udvikling
• Et godt og uhøjtideligt arbejdsmiljø
• Søde og engagerede kollegaer med et godt socialt fællesskab
• Faglig sparring i Afklaringsteamet
• Mulighed for supervision.

Vi forventer

• At du har erfaring med at arbejde med afklaring af mennesker med særlige behov – og gerne har en baggrund som pædagog eller socialrådgiver
• At du både kan samarbejde og arbejde selvstændigt
• At du har mod på at tage kontakt til virksomheder for at finde praktikpladser
• At du kan lide at have kontakt til mange forskellige mennesker
• At du er ansvarsbevidst og kan bevare overblikket i en travl og til tider kaotisk dagligdag
• At du er stærk i skriftlig kommunikation.

Du bliver en del af et selvstyrende team, hvor vi nu er syv jobkonsulenter. Nextjob består desuden af en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU), tre produktionsvirksomheder med støttet beskæftigelse (café, genbrugsbutik og gartnerteam) og en lille kommunikationsafdeling.

Vi er en del af Job- og Aktivitetscenteret i Gentofte Kommune. Nextjob drives som indtægtsdækket virksomhed.

Løn og ansættelsesvilkår

Stillingen aflønnes efter SL’s overenskomst. Der indhentes udvidet straffeattest ved ansættelsen. Stillingen ønskes besat hurtigst muligt og senest 1. februar 2016.

Sådan søger du

Send din ansøgning og dit cv til jacinfo@gentofte.dk. Ansøgningsfristen er torsdag d. 10. december 2015 kl. 12. Vi afholder ansættelsessamtaler torsdag d. 17. december.

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte jobkonsulent Anny Søndergaard på tlf.: 20 35 77 51 eller jobkonsulent Anne Mette Reumert på tlf.: 20 28 63 28.