Hvem kan vi hjælpe?

Vi hjælper mennesker, som har brug for en ekstra indsats for at komme i uddannelse eller i arbejde.

Billede af STU-elev, der arbejder på gartneri

I Nextjob møder vi mennesket før diagnosen. Og vi fokuserer på ressourcer frem for barrierer. 

Alle har potentiale

Vi tror på, at alle mennesker har potentialer, og vi ser det som vores fornemmeste opgave at få dem frem, sat i spil og udviklet. Til fordel for borgeren selv, arbejdsmarkedet og samfundet. 

Vi tager os den nødvendige tid og bruger de nødvendige ressourcer for at hjælpe vores borgere videre i livet med et konstant udviklingsperspektiv for øje. 

På kanten af arbejdsmarkedet

Vores borgere er i alderen 16 år og opefter og modtager typisk uddannelsesstøtte, kontanthjælp, førtidspension, ledighedsydelse, sygedagpenge eller revalidering.

Vores borgere har særlige behov, som kan hænge sammen med en psykisk eller fysisk funktionsnedsættelse eller sociale problemer. Mere specifikt har vi speciale i at afklare, udvikle og støtte mennesker med:

  • Psykiske funktionsnedsættelser som intellektuelle og kognitive forstyrrelser, herunder hjerneskade, udviklingsforstyrrelser som opmærksomhedsforstyrrelser (ADHD) og autismespektrum, udviklingshæmning og indlæringsvanskeligheder. 

  • Sindslidelser som angst, depression, forandret virkelighedsopfattelse, personlighedsforstyrrelse, spiseforstyrrelse, tilknytningsforstyrrelse og stressbelastning.

  • Fysiske funktionsnedsættelser som hørenedsættelse, kommunikationsnedsættelse, mobilitetsnedsættelse og synsnedsættelse

  • Sociale problemer som udadreagerende adfærd, indadreagerende adfærd, omsorgssvigt, social isolation og selvskadende adfærd. 

Samarbejdspartnere

Vi samarbejder med jobcentre, social- og handicapforvaltninger og UU-vejledere, hovedsageligt fra Region Hovedstaden, om at hjælpe mennesker med særlige behov videre i livet.

Nextjobs logo