Om Nextjob

Nextjob tilbyder afklarende, kompetenceudviklende og jobrettede forløb til mennesker med særlige behov. Derudover har vi en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse (STU) til unge med særlige behov og fire produktionsvirksomheder, hvor vi tilbyder praktikforløb og beskæftigelse med pædagogisk støtte.

Hvordan arbejder vi?

Borger og afklarings- og jobkonsulent taler sammen

Respekt, forståelse og ligeværdige relationer er nøgleordene for vores arbejde. Vi har en recovery-orienteret tilgang, idet borgerens egen forståelse af trivsel, ønsker og mål er det centrale i vores indsats. 

Hvad kan vi tilbyde?

Vi arbejder målrettet på at styrke og udvikle  kompetencer hos borgere med særlige behov, så de får flere og bedre individuelle valgmuligheder i forhold til uddannelse og job.