Personlig udvikling

Vi arbejder med at udvikle dine sociale og personlige færdigheder, så du kan få så aktivt og selvstændigt et voksenliv som muligt.

Som elev i STU Nextjob sætter vi sammen individuelle mål for din udvikling både personlig, socialt, fagligt og i praktikkerne. Dine mål og din trivsel på skolen følges jævnligt op af din kontaktlærer og evalueres på det årlige statusmøde.  

Vi arbejder med din forståelse af dig selv, relationer til andre, kærester, venskaber, seksualitet, kommunikation, velvære og meget mere. Du lærer dine egne styrker og svagheder at kende, så du får et godt udgangspunkt for et tilfredsstillende arbejdsliv.

Vi arbejder med en række emner, der skal styrke din trivsel, motivation og udvikling, bl.a.: 

Selvværd og selvtillid
Indre fordybelse og ro
Sansestimulation
Krop og bevægelse
Afslapning og mindfulness
Kommunikation og relationer
Kærester og venskaber
Seksualundervisning
Kropssprog, mimik og personlig fremtoning.