Læring om arbejdslivet

Som en vigtig del af uddannelsen klæder vi dig på til at kunne begå dig på arbejdsmarkedet.

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du skal derfor hvert år i to længerevarende praktikker, der som udgangspunkt foregår i offentlige eller private virksomheder. Her har du mulighed for at prøve dig selv af i forskellige jobs med udgangspunkt i dine egne interesser og ønsker. 

Vi hjælper dig på vej

Vi sørger for, at du får den støtte, du har brug for i praktikkerne og justerer løbende på arbejdstid, arbejdsopgaver og støtte, alt efter dit behov. Du har derfor også mulighed for at komme i praktik på en arbejdsplads med fast støtte, hvis vi vurderer, at du bedre vil kunne udvikle dig her.

Du vælger selv praktiksted

Du er selv med til at bestemme, hvor du vil i praktik. Det kan fx være i en tøjbutik, dagligvarebutik, dyrehandel, på et kontor, på et hospital, en café, hos en håndværker eller noget helt ottendeKontakt

Lotte Dahl Dybbro
Speciallærer og administrativ koordinator
Tlf.: 51 41 93 53
Mail: lody@gentofte.dk