STU

Nextjobs Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

Vores STU har et særligt fokus på arbejdsmarkedet og sigter mod, at du bliver klogere på, hvad du gerne vil arbejde med engang. Du er selv med til at vælge dine fag og sammensætte din uddannelse.

Hvem kan gå på STU’en?

Nextjobs STU er for unge med indlæringsvanskeligheder på 16-25 år. Uddannelsen varer tre år. Du går sammen med op til 15 andre elever. 

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du lærer derfor om arbejdsmarkedet og skal i virksomhedspraktik flere gange i løbet af uddannelsen. Praktikkerne foregår som udgangspunkt i offentlige eller private virksomheder. Vi tror nemlig på, at det er her, du lærer og udvikler dig mest. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Et sundt liv

Motion er altafgørende for at have det godt og have energi til at lære og arbejde. Derfor har vi forskellige former for motion på skemaet flere gange om ugen. Vi prøver forskellige sportsgrene af og taler om sundhed, så du bliver klogere på, hvordan du får et aktivt og energisk voksenliv.

Uddannelsen er bygget op om tre fokusområder:

• Faglig læring
• Læring om arbejdslivet
• Personlig udvikling. 

Det sidste semester af dit STU-forløb arbejder vi særligt med dine ønsker for fremtiden efter STU’en. Det kan være, at du er i forlængede virksomhedspraktikker, fordi du er ved at blive ansat i en virksomhed. Det kan også være, at du, med støtte fra os, tager fag på VUC, der kvalificerer dig til at fortsætte på en uddannelse eller noget helt tredje. 

Vi støtter dig

Vi sørger for, at du får en professionel undervisning samtidig med, at du får den pædagogiske støtte, som du har brug for. Vi tilrettelægger undervisningen, så du både kan modtage undervisning i større og mindre grupper.

En stor villa med have

Skolen ligger en i en stor villa på tre etager, ti minutters gang fra Hellerup Station. Vi har en stor have med bålplads og plads til køkkenhave og boldspil. I kælderen har vi mulighed for at lave cykelværksted eller andre projekter, som indgår i undervisningen. 
Nextjobs logo

STU Nextjob
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup