STU

Nextjobs Særligt Tilrettelagte Ungdomsuddannelse (STU) er for dig, der ønsker at udvikle dig personligt, fagligt og socialt, så du er bedre rustet til at komme videre i voksen- og arbejdslivet.

STU Nextjob er en lille, hyggelig STU, hvor du selv er med til at sammensætte din uddannelse. Vi har et særligt fokus på arbejdsmarkedet. Via praktikker får du konkret erfaring med arbejdsmarkedet og viden om, hvad du har lyst til at arbejde med. Du har indflydelse på de fag, du har på skemaet og er med til at vælge de praktikker, og erhverv du vil prøve.

Vi forbereder dig til arbejdsmarkedet

Et vigtigt mål med Nextjobs STU er at forberede dig til arbejdslivet. Du lærer derfor om arbejdsmarkedet og skal i virksomhedspraktik flere gange i løbet af uddannelsen. Praktikkerne foregår som udgangspunkt i offentlige eller private virksomheder. Vi tror nemlig på, at det er her, du lærer og udvikler dig mest. Flere af vores elever er kommet videre i uddannelse eller har fået job efter at have afsluttet STU'en.

Plads til alle

Vi er en rummelig skole, hvor det sociale er i højsædet. Vi tror på, at et godt fællesskab er afgørende for trivsel og læring. Derfor har vi mange sociale aktiviteter, der også lærer dig at indgå i fællesskaber og skabe sociale relationer.

Et sundt liv

Gode relationer, motion, søvn og ernæring er afgørende for at have det godt og have energi til at lære og arbejde. Derfor prøver vi forskellige sportsgrene af, og du bliver undervist i sundhed, så du bliver klogere på, hvordan du får et aktivt og energisk voksenliv. Vi tilbereder frokost sammen hver, så du lærer om sund kost og selv prøver at lave den.

Vi støtter dig

Vi sørger for, at du får en professionel undervisning samtidig med, at du får den pædagogiske støtte, som du har brug for. Vi tilrettelægger undervisningen, så du både kan modtage undervisning i større og mindre grupper.

En stor villa med have

Vores skole ligger en i en stor villa på tre etager, ti minutters gang fra Hellerup Station. Vi har en stor have med bålplads og plads til køkkenhave og boldspil. I kælderen har vi mulighed for at lave cykelværksted eller andre projekter, som indgår i undervisningen.

Din fremtid efter STU’en

Det sidste semester af dit STU-forløb arbejder vi særligt med dine ønsker for fremtiden. Det kan være, at du er i forlængede virksomhedspraktikker, fordi du er ved at blive ansat i en virksomhed. Det kan også være, at du, med støtte fra os, tager fag på VUC, der kvalificerer dig til at fortsætte på en uddannelse. Måske vil du gå videre med uddannelse på FGU eller noget helt tredje. 

Hvem kan gå på STU’en?

STU Nextjob er for dig, der har vanskeligheder, som gør, at du ikke kan gå på en anden ungdomsuddannelse lige nu. Det kan fx være aspergers, angst, autisme, ADHD, ADD, kravvægring eller generelle indlæringsvanskeligheder. Du går sammen med op til 15 andre elever i alderen 16-25 år. 

  

Nextjobs logo

STU Nextjob
Hartmannsvej 23
2900 Hellerup