Beskæftigelse i vores virksomheder

Har du brug for en gradvis overgang til arbejdsmarkedet, har Nextjob fire virksomheder, hvor du kan arbejde og udvikle dig i rammer, som vi tilrettelægger efter dit behov.

Et forløb i en af vores virksomheder har som formål at udvikle dine kompetencer, så du eventuelt med tiden kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Alle vores virksomheder har pædagogisk og fagrelevant personale tilknyttet, der sikrer, at der bliver taget hensyn til dine ressourcer og behov, fagligt, personligt og socialt.

Du vil typisk først begynde i et praktikforløb, så vi kan finde ud af, hvor meget og med hvad, du kan arbejde.

Caféarbejde

Café Nema er en arbejdsplads for dig med særlige behov, der har lyst til køkkenarbejde. Café Nema driver kantinen på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret, som Nextjob er en del af.
Læs mere om Café Nema her

Genbrugsbutik

iGenbrug er en arbejdsplads for dig med psykisk sårbarhed, der har lyst til at arbejde i en genbrugsbutik og med at indsamle, sortere og istandsætte genbrugsvarer. 
Læs mere om iGenbrug her

Gartnerarbejde

Gartnerteamet er for dig med særlige behov, der har lyst til at arbejde med at beskære buske, slå græs, klippe hæk og andet gartnerarbejde for virksomheder og private.
Læs mere om Gartnerteamet her

Pedelarbejde

Pedelteamet er for dig, der har lyst til at arbejde med pedel- og serviceopgaver som fx at feje, reparere småting, rydde op, samle møbler, slå græs og meget mere.
Læs mere om Pedelteamet her

 

Nextjobs logo