iGenbrug

iGenbrug er en arbejdsplads og genbrugsbutik for mennesker med særlige behov, hvor du kan arbejde med butiksopgaver og andre praktiske opgaver. 

Billede af borger i iGenbrug

Vi ved, at det som menneske med særlig behov kan være svært at finde fodfæste på et tempofyldt arbejdsmarked. I iGenbrug tilbyder vi den nødvendige støtte og fleksibilitet i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Arbejdsopgaver

iGenbrug har sin egen butik, der sælger genbrugsvarer, som vi indsamler på Gentofte Genbrugsstation. Her har vi et hus, som vi bemander, hvor borgere kan aflevere brugte ting og sager. Vi kan tilbyde en bred vifte af arbejdsopgaver som fx

• Lettere kontorarbejde
• Kørsel/fragt af varer
• Butiksindretning
• Rengøring
• Sortering af varer
• Istandsættelse af varer
• Prissætning af varer
• Kundebetjening
• Modtagelse af varer i iGenbrugs hus på Gentofte Genbrugsstation.

Læring og udvikling

Vi har fokus på, at du udvikler dig og lærer nyt i det daglige – både fagligt, personligt og socialt. To gange om året har vi en hel kursusdag sammen med kollegerne i Nextjobs andre produktionsteams. Her kan du komme på både fagkurser og kurser i emner, som er relevante for dit arbejde og din udvikling.

Jobcoaches

En gruppe jobcoaches i iGenbrug hjælper dig med at tilrettelægge din arbejdsdag og støtter dig i arbejdet.

Hvem kan arbejde i iGenbrug?

iGenbrug er for mennesker med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, på kontanthjælp eller ledighedsydelse. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb i iGenbrug også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne.

Hvordan kan jeg blive en del af iGenbrug?

Du vil typisk begynde med et praktikforløb i iGenbrug for at finde ud af, om iGenbrug er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Et forløb i iGenbrug kræver et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information.

Vil du være frivillig?

Vi er også interesserede i frivillige, der har lyst til at give en hånd med i butikken. 
Kontakt os for mere information om dine muligheder for at arbejde i iGenbrug. 

Podcast om iGenbrug

Raatstof Medie har produceret en podcast om iGenbrug.
Hør podcast om iGenbrug her.

Nextjobs logo

iGenbrugs butik og administration
Stolpegårdsvej 24
2820 Gentofte

iGenbrugs hus
Gentofte Genbrugsstation
Ørnegårdsvej 15
2820 Gentofte