Pedelteamet

Pedelteamet er et team for borgere med særlige behov, hvor du kan arbejde med forskellige pedel- og serviceopgaver. 

I Pedelteamet løser vi opgaver for hele JAC. Vi arbejder både indenfor og en del udenfor med opgaver som fejning, oprydning og snerydning om vinteren.

Du får faglig og pædagogisk støtte i arbejdet af jobcoaches, som hjælper med at strukturere din dag og opgaverne. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du eventuelt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Vi har et personalerum på Sandtoften, hvor vi møder ind om morgenen og fordeler arbejdsopgaverne. 
I Pedelteamet træder vi til, hvor og når kollegerne har brug for os, og det gør arbejdsdagen spændende og varieret. Vores opgaver er meget forskellige og ikke to dage ligner hinanden. Vi har kontakt til mange forskellige mennesker, men har også mere skærmede opgaver, hvis du har behov for det.

Arbejdsopgaver

• Reparationsopgaver
• Samling af møbler
• Montering/ophængning af fx hylder
• Små elopgaver som udskiftning af pærer
• Efterse toiletter og vandhaner
• Opsætning og opfyldning af sæbedispensere
• Græsslåning
• Fejning
• Kørselsopgaver
• Vedligeholdelse af miljøplads
• Oprydning indenfor og udenfor

Læring i pedelteamet

Når du er en del af Pedelteamet sørger vi for, at du udvikler dig og lærer nyt. Du bliver oplært i alle opgaver, så du behøver ikke at kunne det hele på forhånd. Bare du har lysten. Vi har to faste kursusdage om året sammen med Nextjobs andre produktionsteams, hvor du kan komme på kursus i emner, som er relevante for dit arbejde og udvikling. 

Hvem kan arbejde i Pedelteamet?

Pedelteamet er for mennesker med særlige behov. Det er for dig, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at udvikle dig og komme videre i dit arbejdsliv. 

Vores medarbejdere er typisk modtagere af førtidspension. Er du visiteret til et afklaringfsorløb eller ressourceforløb, kan et forløb i Pedelteamet også indgå som en del af dette for at afklare og udvikle din arbejdsevne.

Hvordan kan jeg blive en del af Pedelteamet?

Du vil som udgangspunkt være en periode i praktik i Pedelteamet, hvor vi sammen finder ud af, om Pedelteamet er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. 

Et forløb i Pedelteamet kræver et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information om at arbejde i Pedelteamet.

Kontakt Pedelteamet

Billede af Nextjobs Pedelteams logo

Pedelteamet
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte

Peer Jørgensen
Jobcoach
Tlf.: 20 35 19 80
Mail: peer@gentofte.dk

Henrik Larsen
Jobcoach
Tlf.: 92 43 60 29
Mail: hla@gentofte.dk