Gartnerteamet

Gartnerteamet er en lille arbejdsplads for mennesker med særlige behov, hvor du kan arbejde med gartneropgaver. 

Billede af medarbejder i Gartnerteamet

I Gartnerteamet løser vi opgaver for virksomheder og private, men tilrettelægger arbejdet, så det passer til dit tempo og behov. Du får både faglig og pædagogisk støtte i arbejdet, så du kan lære at arbejde mere selvstændigt. Målet er at udvikle dine kompetencer, så du på et tidspunkt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer.

Vi står blandt andet fast for at feje fortov, klippe hæk, fjerne ukrudt og slå græs hos en af vores store kunder. Derudover har vi vedligeholdelsesopgaver og anlægsopgaver for andre virksomheder og private.

Arbejdsopgaver

Arbejdsopgaverne i Gartnerteamet kan fx være:
  • Slå græs
  • Beskære buske og træer
  • Fjerne ukrudt
  • Klippe hæk
  • Anlægge fliser
  • Gravearbejde.

Læring og udvikling

Vi har altid fokus på, at du udvikler dig og lærer nyt – både fagligt, personligt og socialt.  Du bliver oplært i de daglige arbejdsopgaver, og to gange om året har vi en hel kursusdag sammen med kollegerne i Nextjobs andre produktionsteams. Her kan du komme på kurser i emner, som er relevante for dit arbejde og din udvikling.

Praktik i andre virksomheder

Du har også mulighed for at komme i praktik i andre virksomheder, fx en dag om ugen, hvor du kan afprøve det, du har lært i Gartnerteamet og lære nye arbejdsopgaver. Praktikkerne kan også give dig mulighed for at komme videre i et fast job på arbejdsmarkedet.

Jobcoaches støtter dig i arbejdet

Der er jobcoaches tilknyttet Gartnerteamet, som oplærer dig i arbejdsopgaverne og støtter dig i arbejdet. 

Hvem kan arbejde i Gartnerteamet?

Gartnerteamet er for mennesker med særlige behov. Det er for dig, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at udvikle dig og komme videre i dit arbejdsliv. 

Vores medarbejdere er typisk modtagere af førtidspension. Du kan også være tilkendt et fleksjob. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb i Gartnerteamet også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne.

Hvordan kan jeg blive en del af Gartnerteamet?

Du vil som udgangspunkt være en periode i praktik i Gartnerteamet, hvor vi finder ud af, om Gartnerteamet er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. 

Et forløb i Gartnerteamet kræver et betalingstilsagn fra din kommune. Kontakt os for mere information om at arbejde i Gartnerteamet.

Nextjobs logo

Lyngbyvej 485
2820 Gentofte
Tlf.: 20 35 72 06