Café Nema

Drømmer du om at arbejde med mad? Café Nema er en arbejdsplads for mennesker med særlige behov, hvor du kan få støtte i dit arbejde. 

Billede af medarbejdere i køkkenet i Café Nema

Café Nema driver kantinen på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret i Gentofte, som Nextjob er en del af. Nema producerer og sælger dagligt mad til hele JAC. Vi står også for forplejningen ved møder både i – og ud af – huset og tilbereder mad til forskellige arrangementer. 

På Café Nema tilbyder vi den nødvendige støtte og fleksibilitet i arbejdet, så du kan arbejde og udvikle dig i dit eget tempo. Vores fokus er på at udvikle dine kompetencer, så du på sigt kan komme videre i et job uden for de støttede rammer. 

Arbejdsopgaver

I Café Nema lægger vi stor vægt på at have et godt samarbejde og en god stemning, både i køkkenet og over for vores kunder. Arbejdsopgaverne er blandt andre at:

• Bage brød
• Snitte grøntsager
• Skære frugt
• Tilberede varm mad
• Tilberede sandwich og salater
• Lave kaffe og te
• Anrette og servere mad
• Betjene kunder
• Rydde af
• Vaske op. 

Jobcoaches støtter dig

Jobcoaches hjælper med at strukturere din arbejdsdag og støtter dig fagligt og personligt i dit arbejde.

Læring og udvikling

Vi har altid fokus på, at du udvikler dig og lærer nyt – både fagligt, personligt og socialt.  Du bliver oplært i de daglige arbejdsopgaver, og to gange om året har vi en hel kursusdag sammen med kollegerne i Nextjobs andre produktionsteams. Her kan du komme på kurser i emner, som er relevante for dit arbejde og din udvikling.

Hvem kan arbejde på Café Nema?

Café Nema er et tilbud til dig med særlige behov, der har brug for at arbejde i støttede rammer i en kortere eller længere periode for at blive opkvalificeret og komme videre i arbejdslivet. Du kan fx have indlæringsvanskeligheder, et udviklingshandicap, være psykisk sårbar eller have andre sociale eller psykiske problematikker.

Vores borgere er typisk modtagere af førtidspension, kontanthjælp, uddannelseshjælp eller ledighedsydelse. Er du visiteret til et ressourceforløb, kan et forløb hos Café Nema også indgå som en del af dette for at udvikle din arbejdsevne.

Hvordan kan jeg blive en del af Café Nema?

Du vil typisk begynde i et praktikforløb for at vi kan finde ud af, om Nema er noget for dig, og hvordan vi kan hjælpe dig med at udvikle dig. Du kan både have førtidspension, være i et afklaringsforløb eller i et ressourceforløb. Et forløb i Café Nema kræver blot, at du har et betalingstilsagn fra din kommune.

Kontakt os for mere information.

Nextjobs logo

Café Nema
Sandtoften 3-7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 03 49