Kontakt

I afklaringsteamet er vi ni job- og afklaringskonsulenter, som alle har stor erfaring med at afklare mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi er inspireret af IPS-metoden og lægger stor vægt på relationsarbejdet i forløbet med den enkelte borger. Igennem relationsarbejdet lærer vi borgeren godt at kende og får skabt tillid og tryghed i samarbejdet. Borgeren har altid to faste konsulenter, som kender borgeren og strukturerer forløbet. 

Samlet har vi erfaring med og viden om; personlighedsforstyrrelser (herunder Borderline), spiseforstyrrelser, ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser, misbrug, senhjerneskader, stress, angst, PTSD og indlæringsvanskeligheder.

Vores forløb er altid håndholdte, og vi lægger vægt på at finde en egnet praktik på det ordinære arbejdsmarked, hvor borgeren vil kunne udvikle sin arbejdsevne, og hvor vi kan observere og vurdere borgeren. Vi følger praktikken tæt og graduerer i opgaver og arbejdstid med fokus på nærmeste udviklingszone og skånehensyn.

Praktikkerne opsøger/finder vi med udgangspunkt i borgerens drømme, erfaring og uddannelse. Vi synes det er vigtigt at finde en egnet praktik, så borgeren oplever succes og udvikler sin arbejdsevne. 

Hvis borgeren har svært ved at honorere kravene på det ordinære arbejdsmarked, har vi mulighed for interne praktikker, som også kan være springbræt til ordinær praktik. Vi har vores eget montageværksted, hvor vi er tilstede og støtter samt observerer borgerne. Derudover har vi mulighed for beskyttede praktikker i vores interne pedelteam, gartnerteam, genbrugsbutik og café samt på beskyttede værksteder for voksne med særlige behov.

Vores forløb ender med en afklaring af borgerens arbejdsevne. Vi udarbejder en uddybende funktionsbeskrivelse, som indeholder oversigt og beskrivelse af praktikforløb, herunder blandt andet uddybning af eksekutive funktioner, indlæringsevne, hukommelse, progression m.v.

Vi uddanner os løbende og holder os opdateret gennem kurser og webshops bl.a. vi psykiatrifonden. Derudover modtager vi løbende supervision for at blive bevidst om egen praksis og hele tiden have fokus på udvikling.

 

 

   

Anne Mette Reumert

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 28 63 28
Mail: amre@gentofte.dk  

Anne Mette er uddannet pædagog i 1999 (Tidligere uddannet merkonom og kontoruddannet). 

Anne Mette blev ansat på JAC’s beskyttede værksteder i 2006. I 2010 blev hun ansat i Nextjob og var bl.a. med til at etablere et jobformidlingsprojekt for mennesker med psykisk sårbarhed, før hun blev en del af afklaringsteamet. 

Anne Mette er uddannet psykiatrivejleder, i DAT (dialektisk adfærdsterapi) og har taget grunduddannelsen i kognitiv adfærdsterapi. Derudover har Anne Mette diverse kursusforløb i metakognitiv terapi, medicinhåndtering, mindfullness-vejleder og rehabilitering. 

 Billede af job- og afklaringskonsulent Anny Søndergaard  

Anny Søndergaard

Job- og afklaringskonsulent.
Tlf.: 20 35 77 51
Mail: ansd@gentofte.dk

Anny er uddannet ergoterapeut i 2006 og har gennemført første år af en Master i Positiv Psykologi i 2011. Anny blev ansat i afklaringsteamet i 2009. 

Anny har løbende tilegnet sig viden gennem kurser og kursusforløb og har gennemført psykiatrivejlederuddannelsen, vejlederuddannelsen i psykoedukation indenfor ADHD, samt kurser i metakognitiv terapi samt mindfullness vejleder.

I den daglige praksis anvender Anny sine ergoterapeutiske kompetencer til at lave funktionsbeskrivelser, observationer og graduering af arbejdsopgaver med fokus på nærmeste udviklingszone og skånehensyn. 

 Billede af job- og afklaringskonsulent Dorte Hambak  

Dorte Hambak

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 40 25 91 24
Mail: doho@gentofte.dk

Dorte er uddannet pædagog i 2005 (Tidligere uddannet smørrebrødsassistent) samt neuropædagog og psykiatrivejleder i 2019. Dorte har taget grunduddannelsen i kognitiv adfærdsterapi og narrativ terapi samt kurser i metakognitiv terapi, medicinhåndtering, rehabilitering og SanseProfiler.

Dorte har været ansat i Nextjob siden 2006 og har været med til at etablere forskellige tilbud i Nextjob, før hun blev en del af afklaringsteamet.

 

Billede af job- og afklaringskonsulent Katja
 

Katja Poulsen

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 25 33 62 93
Mail: klgo@gentofte.dk

Katja er uddannet pædagog i 2006. Katja har været i Nextjobs afklaringsteam siden 2018. Katja har tidligere arbejdet på JAC’s beskyttede værksteder og har en bred viden om voksne med særlige behov/udviklingshandicap.

Katja er uddannet psykiatrivejleder i 2019 og er særligt interesseret i den metakognitive tilgang i sit arbejde. 

 Billede af kob- og udviklinskonsulent Maria Honoré Andersen  

Maria Honoré Andersen

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 21 54 10 51
Mail: mhr@gentofte.dk

Maria er uddannet Cand.ling.merc. fra CBS i 2015 og har siden 2016 været en del af Nextjob, bl.a. som jobcoach i vores produktionsteams. 

Maria har været ansat i afklaringsteamet siden januar 2020.

 Billede af job- og afklaringskonsulent Michelle Kragh  

Michelle Cecilie Kragh

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 92 43 41 36
Mail: ick@gentofte.dk

Michelle er uddannet pædagog i 2015 og kandidat i pædagogisk antropologi i 2017. Michelle har været ansat i afklaringsteamet siden 2019. 

Michelle har tidligere arbejdet med både sårbare unge, unge med spiseforstyrrelser og flygtninge. Michelle har særlig interesse og viden om kulturelle og sociale processer som relationsdannelse, socialisering, integration og marginalisering.

 Billede af job- og afklaringskonsulent Synne Alexandra Ravn  

Synne Ravn

Job- og afklarinskonsulent
Tlf.: 23 67 24 97
Mail: sr@gentofte.dk

Synne er uddannet Cand. Mag i Psykologi og kommunikation i 2003. Synne har været ansat i Nextjob siden 2006 og har været med til at etablere forskellige tilbud, bl.a. Nextjobs STU, hvor hun bl.a. underviste. Synne har været i afklaringstemaet siden 2018. 

Synne har en mini MBA i psykologi og har taget psykiatrivejlederuddannelsen. Synne har kursusforløb i kognitiv og metakognitiv terapi og er stærkt inspireret af disse tilgange i arbejdet med psykisk sårbare borgere.     

 Billede af job- og afklaringskonsulent Uri Kopenhagen  

Uri Kopenhagen

Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 35 19 79
Mail: urik@gentofte.dk

Uri er uddannet pædagog i 1998 og psykiatrivejleder (tidligere uddannet kok). 

Uri blev ansat i Nextjob i 2008, hvor han har været tilknyttet forskellige tilbud, før han blev en del af afklaringsteamet. Uri har mange års erfaring som pædagog på en døgninstitution og brænder for relationsarbejde og med at finde udviklingspotentialet hos den unge.