Om Afklaringsteamet

I afklaringsteamet er vi otte job- og afklaringskonsulenter, som alle har stor erfaring med at afklare mennesker med funktionsnedsættelser.

Vi er inspireret af IPS-metoden og lægger stor vægt på relationsarbejdet i forløbet med den enkelte borger. Igennem relationsarbejdet lærer vi borgeren godt at kende og får skabt tillid og tryghed i samarbejdet. Borgeren har altid to faste konsulenter, som kender borgeren og strukturerer forløbet. 

Samlet har vi erfaring med og viden om; personlighedsforstyrrelser (herunder Borderline), spiseforstyrrelser, ADHD, Autisme spektrum forstyrrelser, misbrug, senhjerneskader, stress, angst, PTSD og indlæringsvanskeligheder.

Vores forløb er altid håndholdte, og vi lægger vægt på at finde en egnet praktik på det ordinære arbejdsmarked, hvor borgeren vil kunne udvikle sin arbejdsevne, og hvor vi kan observere og vurdere borgeren. Vi følger praktikken tæt og graduerer i opgaver og arbejdstid med fokus på nærmeste udviklingszone og skånehensyn.

Praktikkerne opsøger/finder vi med udgangspunkt i borgerens drømme, erfaring og uddannelse. Vi synes det er vigtigt at finde en egnet praktik, så borgeren oplever succes og udvikler sin arbejdsevne. 

Hvis borgeren har svært ved at honorere kravene på det ordinære arbejdsmarked, har vi mulighed for interne praktikker, som også kan være springbræt til ordinær praktik. Vi har vores eget montageværksted, hvor vi er tilstede og støtter samt observerer borgerne. Derudover har vi mulighed for beskyttede praktikker i vores interne pedelteam, gartnerteam, genbrugsbutik og café samt på beskyttede værksteder for voksne med særlige behov.

Vores forløb ender med en afklaring af borgerens arbejdsevne. Vi udarbejder en uddybende funktionsbeskrivelse, som indeholder oversigt og beskrivelse af praktikforløb, herunder blandt andet uddybning af eksekutive funktioner, indlæringsevne, hukommelse, progression m.v.

Vi uddanner os løbende og holder os opdateret gennem kurser og webshops bl.a. vi psykiatrifonden. Derudover modtager vi løbende supervision for at blive bevidst om egen praksis og hele tiden have fokus på udvikling.