Afklaringsforløb

Skal du have afklaret og udviklet din arbejdsevne for at komme tættere på arbejdsmarkedet, kan vi hjælpe dig på vej.

Borger arbejder på café

Vi tilbyder afklaringsforløb til dig med særlige behov, der har svært ved at finde fodfæste på arbejdsmarkedet. Vi vurderer dine personlige, faglige og sociale ressourcer og arbejder med at udvikle din arbejdsevne. 

Vi kommer også med forslag til, hvilke beskæftigelsesmæssige, sociale eller sundhedsmæssige indsatser, der kan anbefales fremover. Målet er at vurdere, om du skal videre i uddannelse, indstilles til fleksjob, et ressourceforløb eller en anden indsats. 

Individuelle, skræddersyede jobafklaringsforløb

Vores forløb bliver altid individuelt tilrettelagt på baggrund af dine ønsker og behov – og jobcenterets ønsker. 

Respekt, forståelse og tætte relationer er nøgleordene for vores arbejde. Derfor består første del af et forløb altid af individuelle samtaler med dig som borger, så vi sammen kan opnå en tæt og tillidsfuld relation til hinanden.

Et forløb indeholder altid:

Afklaring og udvikling af din arbejdsevne, personlige, faglige og sociale ressourcer og barrierer
Arbejdsprøvning i virksomheder på arbejdsmarkedet og/eller i egne interne beskæftigelsestilbud
Afklaring af dine beskæftigelsesmuligheder
Træning i specifikke arbejdsopgaver på arbejdsmarkedet
Beskrivelse af dine kompetencer og arbejdsevne. 

Relationsforløb og ressourceforløb

Hvis du ikke er klar til et praktikforløb eller har brug for en pause, kan vi også tilbyde et relationsforløb, hvor vi arbejder med at få fjernet de barrierer, der hindrer dig i at kunne modtage en egentlig beskæftigelsesrettet indsats. Det kan fx være at hjælpe dig til at turde gå uden for din bolig, sikre at du passer din behandling eller andre indsatser, som kan hjælpe dig i hverdagen. Målet med relationsforløbet er at få dig tilbage på arbejdsmarkedet.

Vores indsatser og forløb kan også være en del af den rehabiliteringsplan, der skal udarbejdes til dig, som er visiteret til et ressourceforløb.

Praktikforløb på arbejdsmarkedet

Dit praktikforløb sker som udgangspunkt i en virksomhed på arbejdsmarkedet. Vi samarbejder med mange forskellige virksomheder og udvider løbende samarbejdet, da du altid selv er med til at bestemme, hvor du vil arbejde. 

Vurderer vi, at en du ikke er parat til at komme i praktik alene på arbejdsmarkedet, kan vi også tilbyde praktikforløb i vores egne virksomheder, hvor der er pædagogisk personale fast tilknyttet.

Håndholdt forløb

Du samarbejder med to faste jobkonsulenter, der fungerer som støtte og vejledere gennem hele forløbet. Jobkonsulenterne holder tæt kontakt til dig for at sikre, at du trives. Samtidig står jobkonsulenterne til rådighed med vejledning og støtte til de arbejdspladser, hvor du er i praktik.

Vores kompetencer

Vi er en tværfaglig medarbejdergruppe med mange års erfaring og en bred vifte af kompetencer inden for vurdering og udvikling af faglige, personlige og sociale kompetencer hos mennesker med særlige behov. Vi samarbejder med vores kolleger på Job-, Aktivitets- og Kompetencecenteret og trækker på deres tilbud om bl.a. ergoterapi, fysioterapi og beskyttet beskæftigelse til praktikforløb for borgerne.

Betalingstilsagn fra din kommune

For at vi kan hjælpe dig, forudsætter det, at dit jobcenter vil godkende og betale for et forløb hos os. Kontakt os for mere information om, hvordan du kan begynde i et forløb hos os. Se kontaktinfo til højre.

 

 

Nextjobs logo

Kontakt os

Anny Søndergaard
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 35 77 51
Mail: ansd@gentofte.dk

Anne Mette Reumert
Job- og afklaringskonsulent
Tlf.: 20 28 63 28
Mail: amre@gentofte.dk

Sandtoften 7
2820 Gentofte
Tlf.: 45 28 05 26