Skal du videre i livet?

Vi kan hjælpe dig videre i dit uddannelses- og arbejdsliv, hvis du har brug for en særlig indsats.

Søger du tilbud til en borger?

Vi varetager afklaringsforløb og andre uddannelses- og arbejdsmarkedsrettede forløb for kommuner.

Vil I være praktikværter?

Din virksomhed kan hjælpe mennesker med særlige behov i arbejde ved at samarbejde med os.

Håndholdte afklaringsforløb

Billede af borger, der sidder ved kassen i Fakta

Vi er specialiserede i håndholdte, individuelle afklaringsforløb, hvor vi afklarer borgerens arbejdsevne gennem samtaler, relationsarbejde og virksomhedspraktikker.

Hvem kan vi hjælpe?

Nextjob er beliggende i Gentofte, men vi modtager borgere fra hele Region Hovedstaden. Vi hjælper borgere med psykiske lidelser, handicap og andre særlige behov til arbejdsevneafklaring og i beskæftigelse.

Ungdomsuddannelse?

Kan du ikke gøre brug af de gængse ungdomsuddannelser, kan vi tilbyde en spændende og arbejdsmarkedsrettet STU.