Priser og visitation

Prisen afhænger af borgerens støttebehov og bliver beregnet ud fra servicelovens § 103 (beskyttet/støttet beskæftigelse). Der er altid mulighed for, at en borger kan komme gratis i praktik i en uge for at se, om Café Nema er det rette sted.Kontakt os for mere information, priser mv.

Se kontaktinfo i boksen til højre.

Ressourceforløb i Café Nema

Beskæftigelse i Café Nema kan også indgå som en del af et ressourceforløb. Vi fastsætter formål, delmål og indsatsmål for forløbet i samarbejde med jer som jobcenter og leverer løbende dokumentation efter jeres ønsker.

Visitation

Kommuner kan visitere borgere direkte til Café Nema. Der er løbende optag. Kontakt os for mere information om beskæftigelse i Café Nema. 

Nextjobs logo

Kontakt

Ditte Jensen
Jobcoach
Tlf.: 21 67 96 56
dmjf@gentofte.dk

Sussi Wagner Nielsen
Jobcoach
Tlf.: 21 76 24 88
swl@gentofte.dk